Đào tạo kế toán thuế

25,Tháng Tư, 2014 Bích Hảo 0

Đào tạo, cấp nhanh chứng chỉ kế toán thuế . Thực hành trên phần mềm, chứng từ thực tế. Chung Chi làm ĐH Kinh tế Quốc Dân cấp có giá trị

Đào tạo an toàn lao động

25,Tháng Tư, 2014 Bích Hảo 1

Đào tạo an toàn lao động Theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH. Học viên được cấp chứng chỉ, chứng nhận, sổ theo dõi khi kết thúc khóa học theo đúng quy