No Picture

Lịch thi lớp TCCN khóa K16

24,Tháng Ba, 2015 Bích Hảo 0

Lịch thi lớp TCCN khóa K16 Học viên mang theo thẻ học viên và chứng minh thư, có mặt tại phòng thi trước 15′ STT Thời gian Thời lượng Học