Home / Bích Hảo

Bích Hảo

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 12-2018

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 12-2018. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. XEM => MẪU CHỨNG CHỈ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THÁNG 12/2018 Điện thoại: 024 6296 8515 …

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp tháng 11-2018

Lịch khai giảng các lớp tháng 11-2018. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. XEM => MẪU CHỨNG CHỈ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THÁNG 11/2018 Điện thoại: 024 6296 8515 Hotline: 09 7878 4589 …

Chi tiết