Home / Bích Hảo

Bích Hảo

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 01

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 01. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. XEM => MẪU CHỨNG CHỈ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THÁNG 01/2019 Điện thoại: 024 6296 8515 …

Chi tiết

Danh sách lớp NV Tư vấn du học khóa tháng 12-2018

Danh sách lớp NV Tư vấn du học khóa tháng 12-2018 DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC THÁNG 12-2018 XEM LỊCH HỌC CẢ KHÓA => TẠI ĐÂY Học viên còn thiếu thông tin báo lại quản lý lớp để bổ sung …

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 12-2018

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 12-2018. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. XEM => MẪU CHỨNG CHỈ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THÁNG 12/2018 Điện thoại: 024 6296 8515 …

Chi tiết