Đào tạo chứng chỉ chuyên ngành Tâm lý học

 Đào tạo chứng chỉ chuyên ngành Tâm lý học. Chứng chỉ có kiến thức tương đương cử nhân Tâm lí học và đủ điều kiện dự thi cao học Tâm lí học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ

 CHUYÊN NGÀNH TÂM LÍ HỌC

* Đối tượng tham gia khóa học:

+ Đối tượng lấy chứng chỉ: Tất cả các đối tượng có nhu cầu

+ Đối tượng có nguyện vọng dự thi Thạc sĩ Tâm lí học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên: Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy và đang hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp, chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên, có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên.

+ Đối tượng có nguyện vọng thi Cao học chuyên ngành Tâm lí học: Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần (chương trình đã học khác với ngành Tâm lí học từ 20-50%) như: Tâm lí học sư phạm, Tâm lí học giáo dục, Xã hội học, Công tác xã hội, Nhân học, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục mầm non….

* Chứng chỉ khóa học

Những người hoàn thành khoá học sẽ được cấp chứng chỉ có kiến thức tương đương cử nhân Tâm lí học và đủ điều kiện dự thi cao học Tâm lí học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

* Thủ tục hồ sơ đăng ký học:

+ Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan/ địa phương

+ Bằng tốt nghiệp Đại học công chứng

+ Bảng điểm đại học công chứng

+ Đơn xin học (theo mẫu)

+ Đối tượng có nguyện vọng dự thi Thạc sĩ Tâm lí học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên: Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy và đang hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp, chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên, có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên. Những đối tượng này cần có xác nhận của cơ quan chủ quản và nộp kèm trong hồ sơ.

* Học phí : 6.000.000đ/khóa/học viên

* Khai giảng: Mời liên hệ

* Thời gian học: Có 03 hệ: 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng.

Học viên có nhu cầu tham dự khóa học vui lòng gửi thông tin đăng ký qua địa chỉ email: [email protected] hoặc số điện thoại: – 09 0407 4589.

NHẬN ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU

Bình luận bài viết