Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 6-2018

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 6-2018. Thời gian học 12 buổi. Liên hệ đăng ký tham dự khóa học: 09 0407 4589

LỊCH HỌC LỚP

KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ LƯU TRỮ

THÁNG 6-7/2018

 

TT TÊN MÔN HỌC Ngày học GIẢNG VIÊN
1 Khai giảng và tập trung lớp học 9/6 Ban TC
2 Soạn thảo và ban hành văn bản 1 Sáng 16/6 ThS. Lê Tuấn Hùng
3 Soạn thảo và ban hành văn bản 2 Chiều 16/6 ThS. Lê Tuấn Hùng
4 Quản trị văn phòng Sáng 17/6 TS. Cam Anh Tuấn
5 Kỹ nng giao tiếp hành chính Sáng 29/6 ThS. Đỗ Thu Hiền
7 Quản lý văn bản  và quản lý sử dụng con dấu Chiều 29/6 ThS. Trần Thanh Tùng
8 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ (2) Sáng 30/6 ThS. Lê Nguyệt Lưu
9 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ ( 1) Chiều 30/6 ThS. Lê Nguyệt Lưu
10 Kỹ năng Tổ chức hội họp và lễ tân văn phòng Sáng 7/7 ThS. Nguyễn Hồng Duy
11 Kỹ năng tham mưu Chiều 7/7 TS. Nguyễn Kim Bình
12 Nghiệp vụ lưu trữ Sáng 8/7 PGS.TS Đào Đức Thuận
13 Kỹ năng Thuyết trình Chiều 8/7 PGS.TS Đào Đức Thuận
14 Nộp bài kiểm tra 10/7 Văn phòng khoa
15 Nhận chứng chỉ 18/7

–  Sáng học từ 8h, chiều học từ 13h30

Liên hệ đăng ký tham dự khóa học: Mrs. Bích Hảo – / 09 0407 4589