Lịch học lớp Nghiệp vụ Báo chí 12-5-2024

Lịch học lớp Nghiệp vụ Báo chí 12-5-2024 LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

Mở lớp Nghiệp vụ Báo chí ngày 17/12/2023

Mở lớp Nghiệp vụ Báo chí ngày 17/12/2023 LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ Báo chí Khóa 12

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ Báo chí Khóa 12 LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ KHAI GIẢNG 24/9/2023   ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY CLICK XEM => CHƯƠNG TRÌNH VÀ MẪU CHỨNG CHỈ Thời gian: Sáng 8h00 – 11h00, Chiều

Khai giảng lớp Nghiệp vụ Báo chí 6/8/2023

Khai giảng lớp Nghiệp vụ Báo chí 6/8/2023 LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ KHAI GIẢNG 06/8/2023   ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY CLICK XEM => CHƯƠNG TRÌNH VÀ MẪU CHỨNG CHỈ Thời gian: Sáng 8h00 – 11h00, Chiều 14h00 –

Tuyển sinh các lớp ngắn hạn 2022

Tuyển sinh các lớp ngắn hạn 2020

Chứng chỉ Nghiệp vụ Báo chí

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ Căn cứ Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo

Chứng chỉ Khai thác vận tải đường bộ

Điều kiện bắt buộc khi kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Người điều hành, quản lý kinh doanh vận tải của HTX, doanh nghiệp vận tải, cán bộ quản lý đội xe, cán bộ chuyên trách, cán bộ phòng kế hoạch vận tải,

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo

Chứng chỉ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Khóa học Chứng chỉ Quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO: Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc

Cấp chứng chỉ Hành nghề tư vấn về Phòng cháy và chữa cháy

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; – Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày

Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (NĐ 79/2014)

Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (NĐ 79/2014) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ (Theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP) Đối tượng tham gia khóa học Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn

Chứng chỉ nghiệp vụ Bảo vệ – Bộ Công An cấp

Với mỗi nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp thì việc tham gia các khóa nghiệp vụ để được cấp Chứng chỉ bảo vệ là vô cùng cần thiết, đây là một yêu cầu bắt buộc. ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO VỆ Chứng chỉ