Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận tải xăng dầu, gas (LPG)

Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận tải xăng dầu, gas (LPG). Kết thúc

Nghiệp vụ trưởng cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Chứng nhận “Bồi dưỡng nghiệp

Đào tạo kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Đào tạo kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) theo quy định của Bộ Công Thương. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học. Đào tạo nghề bán hàng xăng dầu. Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trường

2 Các bình luận

Điều kiện kinh doanh xăng dầu

Điều kiện kinh doanh xăng dầu. Nghị định này quy định về kinh doanh xăng dầu và điều kiện kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam. Theo Nghị định số Số: 84/2009/NĐ-CP Điều kiện kinh doanh xăng dầu. Điều kiện kinh doanh xăng dầu. Chi

Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và điều kiện để kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên thị trường. Nghị định số 107/2009/NĐ-CP Điều kiện kinh doanh

Đào tạo an toàn lao động

Đào tạo an toàn, vệ sinh lao động Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, về hoạt động kiểm định kỹ thuật An toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.    Huấn luyện An

1 Các bình luận

Nghiệp vụ Quản lý thiết bị trường học

Lớp Bồi dưỡng Quản lý Thiết bị Trường học, học 1 tháng, học phí 2.800.000đ. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ thiết bị trường học theo đúng quy định, có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc  

15 Các bình luận

Đào tạo thông tin thư viện cấp chứng chỉ của Bộ Giáo Dục

( Đào tạo thông tin thư viện ) – Lớp đào tạo thông tin thư viện. Chứng chỉ thông tin thư viện dùng để thi tuyển công chức nhà nước, Chứng chỉ thông tin thư viện theo quy định của Bộ Giáo Dục cấp. ĐÀO

50 Các bình luận

Khóa học hướng dẫn viên du lịch

Tuyển sinh lớp hướng dẫn viên du lịch do trường Cao đẳng Đại Việt cấp. Điều kiện cần và đủ để làm thẻ nội địa và  quốc tế. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học. Được phép của Bộ Văn

4 Các bình luận