Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại

Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại. Cấp chứng chỉ theo

Khóa học Pháp luật về quản lý và soạn thảo hợp đồng

Khóa học Pháp luật về quản lý và soạn thảo hợp đồng. Học viên được

Đào tạo quản trị mua hàng

Đào tạo quản trị mua hàng. Khóa học quản trị mua hàng. Học viên được cấp chứng chỉ quản trị mua hàng sau khi kết thúc khóa học, có giá trị trên toàn quốc, vô thời hạn.  KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MUA HÀNG Trung tâm

Khóa học Quản lý giao nhận vận tải quốc tế

Khóa học Quản lý giao nhận vận tải quốc tế LOGISTICS KNOWLEDGE CENTER Certified Logistics Vocational Training FIATA Validated Training Provider in Viet Nam IATA Authorized Training Center (ATC) / IATA Accredited School (ATS) FIATA DIPLOMA IN INTERNATIONAL FREIGHT MANAGEMENT I. Học phí: 3.000 USD

1 Comment

Đào tạo internet marketing chuyên sâu

Đào tạo internet marketing chuyên sâu. Do các giảng viên cấp cao có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Thời lượng 12 buổi. KHÓA ĐÀO TẠO INTERNET MARKETING CHUYÊN SÂU ĐỐI TƯỢNG CÓ THỂ THAM GIA –        Doanh nghiệp: Học để tối ưu đội Marketing Online của

1 Comment

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính

Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên và Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2022.   XEM => LỊCH KHAI GIẢNG  

1 Comment

Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận tải xăng dầu, gas (LPG)

Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận tải xăng dầu, gas (LPG). Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Công Thương. Học phí 1.500.000đ.Thời gian học: 10 ngày   Kính gửi: Các đơn vị,  cá nhân có

Nghiệp vụ trưởng cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Chứng nhận “Bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng cửa hàng kinh doanh xăng dầu” có thể làm việc ở vị trí trưởng cửa hàng hoặc cán bộ quản lý tại các cửa hàng bán lẻ xăng

Chứng chỉ Nghiệp vụ Kinh doanh xăng dầu

Đào tạo Chứng chỉ Nghiệp vụ Kinh doanh xăng dầu. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp “ Nhân viên bán hàng xăng dầu” để có thể nhận vào làm việc tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu,

3 Comments

Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Huấn luyện nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng có giá trị để hoàn thiện điều kiện kinh doanh

4 Comments

Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, gas

Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, gas theo quy định của Bộ công thương. Thời gian đào tạo 07 ngày. Học phí 2.500.000đ/ khóa học. Chứng chỉ có giá trị để hoàn thiện điều kiện kinh doanh xăng

2 Comments

Đào tạo kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Đào tạo kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) theo quy định của Bộ Công Thương. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học. Đào tạo nghề bán hàng xăng dầu. Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trường

2 Comments