Bồi dưỡng Kiến thức pháp luật về hợp đồng

Bồi dưỡng Kiến thức pháp luật về hợp đồng. Thời gian khóa học: 03 ngày,

Đào tạo và cấp chứng chỉ công tác Đoàn, Hội, Đội

Đào tạo và cấp chứng chỉ công tác Đoàn, Hội, Đội. Kết thúc khóa học,

Đào tạo chứng chỉ Tư vấn Tâm lý học đường

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG LÀM CÔNG TÁC TƯ VẤN CHO HỌC SINH.   THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ  TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG CLICK XEM => LỊCH KHAI GIẢNG * Đối tượng tham gia khóa

Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại

Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại. Cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo sau khi hoàn thành khóa học. Học phí 2.000.000đ, thời gian học 04 buổi.   ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

Khóa học Pháp luật về quản lý và soạn thảo hợp đồng

Khóa học Pháp luật về quản lý và soạn thảo hợp đồng. Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT sau khi kết thúc khóa học. Thời gian học 04 buổi, học phí 2.000.000đ.   ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy

Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy. Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học “Huấn luyện phòng cháy chữa cháy” của cơ sở đào tạo theo đúng quy định của pháp luật. Học phí: 900.000đ/ 1 học viên. KHÓA HUẤN LUYỆN

Kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy Giáo dục công dân

Kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy Giáo dục công dân. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT Đào tạo Chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo

Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục. Học viên được cấp chứng chỉ ” Bồi dưỡng Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục” theo quy định của Bộ GD&ĐT BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC –

Đào tạo quản trị mua hàng

Đào tạo quản trị mua hàng. Khóa học quản trị mua hàng. Học viên được cấp chứng chỉ quản trị mua hàng sau khi kết thúc khóa học, có giá trị trên toàn quốc, vô thời hạn.  KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MUA HÀNG Trung tâm

Khóa học Quản lý giao nhận vận tải quốc tế

Khóa học Quản lý giao nhận vận tải quốc tế LOGISTICS KNOWLEDGE CENTER Certified Logistics Vocational Training FIATA Validated Training Provider in Viet Nam IATA Authorized Training Center (ATC) / IATA Accredited School (ATS) FIATA DIPLOMA IN INTERNATIONAL FREIGHT MANAGEMENT I. Học phí: 3.000 USD

1 Các bình luận

Đào tạo internet marketing chuyên sâu

Đào tạo internet marketing chuyên sâu. Do các giảng viên cấp cao có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Thời lượng 12 buổi. KHÓA ĐÀO TẠO INTERNET MARKETING CHUYÊN SÂU ĐỐI TƯỢNG CÓ THỂ THAM GIA –        Doanh nghiệp: Học để tối ưu đội Marketing Online của

1 Các bình luận

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính

Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên và Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2022.   XEM => LỊCH KHAI GIẢNG  

1 Các bình luận