Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học 5/2024

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học 5/2024 Kết thúc khóa học, học

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học 8/4/2024

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học 8/4/2024 Kết thúc khóa học, học

Khai giảng lớp nghiệp vụ Tư vấn du học 03/01/2024

Khai giảng lớp nghiệp vụ Tư vấn du học 03/01/2024 Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. Điều kiện bổ sung

Mở lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học 7/12/2023

Mở lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học 7/12/2023 Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. Điều kiện bổ sung hồ

Khai giảng lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học 3/11/2023

Khai giảng lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học 3/11/2023 Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. Điều kiện bổ sung

Lịch học lớp Tư vấn du học 16-10-2023

Lịch học lớp Tư vấn du học 16-10-2023 Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. Điều kiện bổ sung hồ sơ

Lịch học các lớp Tư vấn du học tháng 10/2023

Lịch học các lớp Tư vấn du học tháng 10/2023 Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. Điều kiện bổ sung

Lịch học lớp Tư vấn du học 26/8/2023

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC 26/8/2023 CLICK XEM => CHƯƠNG TRÌNH VÀ MẪU CHỨNG CHỈ   CLICK ĐĂNG KÝ HỌC =>TẠI ĐÂY   Học phí: 3.500.000đ/ 01 người. Thời gian học: Theo lịch đăng tải dưới đây

Mở lớp nghiệp vụ Tư vấn du học 28-8-2023

Mở lớp nghiệp vụ Tư vấn du học 28-8-2023 Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. Điều kiện bổ sung hồ

Khai giảng lớp Tư vấn du học 7/8/2023

Khai giảng lớp Tư vấn du học 7/8/2023 . Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. Điều kiện bổ sung hồ

Lịch học lớp Tư vấn du học tháng 7/2023

Lịch học lớp Tư vấn du học tháng 7/2023 . Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. Điều kiện bổ sung

Mở lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học 3-7-2023

Mở lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học 03-7-2023. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. Điều kiện bổ sung hồ