Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT về việc ban hành chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ Tư vấn du học

Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT về việc ban hành chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ Tư

Điểm lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học khóa tháng 8-2019

Thông báo: Điểm lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học khóa tháng 8-2019. Khóa học

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 8-2019 tại Hà Nội

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 8-2019 tại Hà Nội. Lớp học giờ hành chính các ngày trong tuần. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định.   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điểm lớp Tư vấn du học khóa tháng 6-2019

Điểm lớp Tư vấn du học khóa tháng 6-2019   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP.HCM BẢNG ĐIỂM LỚP LỚP BỒI DƯỠNG  NGHIỆP VỤ TƯ VẤN  DU HỌC   NĂM HỌC 2018-2019 ( TỪ 27/5/2019 – 03/6/2019) TT

Khai giảng lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tại Hà Nội, HCM tháng 8/2019

Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có giá trị trên toàn quốc. THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC THÁNG 8/2019

Danh sách dự thi lớp Tư vấn du học tháng 6-2019

Danh sách dự thi lớp Tư vấn du học tháng 6-2019. Lớp học từ ngày 27/5/2019 đến ngày 03/6/2019 DANH SÁCH DỰ THI LỚP BỒI DƯỠNG TƯ VẤN DU HỌC KHÓA HỌC: KHAI GIẢNG NGÀY 27/5/2019 TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH 1

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 5-2019 tại Hà Nội

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 5-2019 tại Hà Nội. Lớp học giờ hành chính các ngày trong tuần. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO

Điểm tốt nghiệp lớp Tư vấn du học khóa tháng 4-2019

Điểm tốt nghiệp lớp Tư vấn du học khóa tháng 4-2019. Lớp học diễn ra từ ngày 1/4/2019 đến hết ngày 8/4/2019. BẢNG ĐIỂM LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC LỚP TẠI HÀ NỘI

Khai giảng lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tại Hà Nội tháng 5/2019

Khai giảng lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tại Hà Nội tháng 5/2019. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có giá trị trên toàn quốc. THÔNG

Danh sách lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn khóa 01-4-2019

Danh sách lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn khóa 01-4-2019. Thời gian học 01 tuần, giờ hành chính   DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC KHAI GIẢNG 01/4/2019 Click Xem lịch học => TẠI ĐÂY TT HỌ TÊN NGÀY

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tại HCM tháng 3-2019

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tại HCM tháng 3-2019. Chương trình bồi dưỡng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấp chứng chỉ cuối khóa. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

Lịch học lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tháng 4-2019 tại HN

Lịch học lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tháng 4-2019 tại Hà Nội. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ Nghiệp vụ tư vấn du học theo đúng quy định Bộ GD. Liên hệ tham dự khóa học: 024 6296 8515