Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 6-2020

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 6-2020

. Lớp học giờ hành chính các ngày trong tuần. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có giá trị trên toàn quốc.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC THÁNG 3 – 2020

(Điều kiện bổ sung hồ sơ thành lập Công ty, Trung tâm Tư vấn du học – Xuất khẩu lao động và các dịch vụ liên quan)

XEM THÔNG BÁO MỞ LỚP =>TẠI ĐÂY

XEM MẪU CHỨNG CHỈ => TẠI ĐÂY

 

Lĩnh vực kiến thức và tên chuyên đề TS Tiết Thời gian Giảng viên
  – Khai giảng;

Sinh hoạt, tổ chức lớp học

    Lãnh đạo, Phòng ĐT

Đơn vị phối hợp

  NỘI DUNG BẮT BUỘC      
1 Quan điểm, đường lỗi, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục ; hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩn vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục 7 N: 02/6 GVD. TS. Nguyễn Văn Công
2 Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam 3
3 Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học 7 N: 03/6 ThS. Trịnh Thị Bích Xuyên

(GV thu bài thu hoạch)

 

* Hội Thảo 1 ( HV viết bài thu hoạch) 3
4 Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài 10 N:04,05/6 ThS. Mai Hoàng Sang

(GV thu bài thu hoạch)

 

5 Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới 5
6 Một số vấn đề về công nhận văn bằng của người Việt Nam và nước ngoài 5
  Hội thảo 2 ( HV viết bài thu hoạch) 5    
7 Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn du học 5 06/6 Ths . Đoàn Thị Thùy Trang

(GV thu bài thu hoạch)

 

8 Kỹ Năng tư vấn du học 5
9 Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh   5 07/6
  Hội thảo 3  ( Hv Viết bài thu hoạch)
  NỘI DUNG TỰ CHỌN

( Chọn 2 trong 4 bài)

 
10 Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế 5 S: 8/6
  Phát triển giáo dục quốc tế
11 Hồ sơ tài chính và thị thực du học 5 C: 8/6
Giải quyết tranh chấp
Thi cuối khóa

( Hv Phải đạt 3 bài thu hoạch chuyên đề)

2 S:09/6  

Ghi chú:

– Thời gian học:  Sáng từ 08h00-11h00; chiều từ 13h30-16h30;

– Liên hệ đăng ký học: Mrs. Bích Hảo – ĐT/Zalo: 09 7878 4589 – 024 6296 8515

– Theo dõi lịch học, danh sách, điểm trên web: https://tuyensinhcanuoc.com