Khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề 9/8/2023

Khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề 9/8/2023 LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ

Mẫu chứng chỉ Quản lý giáo dục

Mẫu chứng chỉ Quản lý giáo dục Click xem => LỊCH KHAI GIẢNG    

Mẫu chứng chỉ Hướng dẫn du lịch

Mẫu chứng chỉ Hướng dẫn du lịch Mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch  

Mẫu chứng chỉ Kỹ năng sống

Mẫu chứng chỉ Kỹ năng sống. Cấp chứng nhận cuối khóa học sau khi kết thúc khóa học do Viện NC Sư phạm – Trường ĐHSP Hà Nội cấp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng

Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng. Học viên được cấp chứng chỉ do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội cấp theo quy định cảu BGD. Thời gian đào

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học. Thời gian đào tạo 15 buổi theo quy định. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của BGD&ĐT XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO  

3 Các bình luận

Mẫu chứng chỉ triết học

Mẫu chứng chỉ triết học sau đại học. Chứng chỉ do trường ĐH Sư phạm Hà Nội cấp. Thời gian đào tạo 60 tiết, học phí 2.000.000đ XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO  

1 Các bình luận

Mẫu chứng chỉ văn thư lưu trữ

Mẫu chứng chỉ văn thư lưu trữ. Thời gian học 12 buổi. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO Đăng ký tham gia khóa học

4 Các bình luận

Mẫu chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch

mẫu chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch, mau chung chi huong dan vien du lich XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO  

Mẫu chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước

Mẫu chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục . Chứng chỉ do trường ĐH Sư phạm Hà Nội cấp. Thời gian đào tạo 30 tiết theo quy định của BGD&ĐT. XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO    Lớp học

2 Các bình luận

Mẫu chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do trường Đại học sư phạm Hà Nội cấp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO     Mẫu chứng chỉ Nghiệp

5 Các bình luận