Mẫu chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do trường Đại học sư phạm Hà Nội cấp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Mẫu chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên ĐH, CĐ (Mặt trong) – SP1

 

mau chung chi nghiep vu su pham- mat ngoai
Mẫu chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên ĐH, CĐ (Mặt ngoài) – SP1

 

Mẫu chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên ĐH, CĐ – SP2

Nghiệp vụ sư phạm
Mẫu chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

 

Đào tạo, cấp nhanh chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ GD
Mẫu chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (Mẫu cũ)
Đào tạo, cấp nhanh chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ GD
Mẫu chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (Mẫu cũ)

 

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, cao đẳng nghề (Mặt trong)
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Tổng cục dạy nghề
Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề (Trình độ TC, CĐ nghề – Mặt ngoài)

 

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Tổng cục dạy nghề
Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề (Trình độ sơ cấp nghề – mặt ngoài)
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Tổng cục dạy nghề
Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề (Trình độ sơ cấp nghề – mặt trong)
Bồi dưỡng kỹ năng dạy học
Mẫu chứng chỉ kỹ năng dạy học (mặt trong)
Bồi dưỡng kỹ năng dạy học
Mẫu chứng chỉ kỹ năng dạy học (mặt ngoài)

Địa điểm tổ chúc lớp học:

  • Tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác
  • Tại các đơn vị, tổ chức có nhu cầu đào tạo theo hợp đồng

Bình luận bài viết

  1. Pingback: Lịch khai giảng Nghiệp vụ sư phạm

  2. Pingback: Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp

  3. Pingback: Bồi dưỡng kỹ năng dạy học

  4. Pingback: Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề - trình độ sơ cấp nghề

  5. Pingback: khóa học đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.