Cấp chứng chỉ Hành nghề tư vấn về Phòng cháy và chữa cháy

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – Luật Phòng

Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (NĐ 79/2014)

Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (NĐ 79/2014) BỒI DƯỠNG

Khóa học Đo bóc khối lượng và lập dự toán

Khóa học Đo bóc khối lượng và lập dự toán nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng cơ bản về đo bóc khối lượng, định mức đơn giá, dự toán theo quy định của pháp luật. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐO BÓC

Nghiệm thu hoàn công, thanh quyết toán công trình xây dựng

Nghiệm thu hoàn công, thanh quyết toán công trình xây dựng. Thời gian đào tạo: 06 buổi. Học phí toàn khóa: 800.000đ/ khóa học. THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆM THU HOÀN CÔNG, THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ định giá xây dựng

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ đánh giá xây dựng. “CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG” là điều kiện để xin cấp “CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ”. BỒI DƯỠNG – CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ

Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình

Chứng nhận Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình là điều kiện để xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình. BỒI DƯỠNG – CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ “GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH”

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Chỉ huy trưởng công trường xây dựng BỒI DƯỠNG – CẤP CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY – Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về điều kiện năng

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Giám đốc quản lý dự án

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Giám đốc quản lý dự án. Căn cứ vào Điều 43, Nghị định 12/2009/NĐ-CP về điều kiện năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư,  trong đó quy định phải có chứng chỉ bồi dưỡng

Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng – Đấu thầu điện tử

Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng – Đấu thầu điện tử. Học tại phòng máy, mỗi học viên có 1 máy tính có kết nối mạng, hướng dẫn cụ thể từng học viên trên phần mềm. KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA

Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Khóa học Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dành cho Các Chủ đầu tư, trưởng, phó ban; cán bộ trực tiếp làm công tác Quản lý dự án đầu tư XD công trình. BỒI DƯỠNG – CẤP CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ NGHIỆP

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Đấu thầu Nâng cao

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Đấu thầu Nâng cao. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc, là điều kiện để tham gia mọi hoạt động đấu thầu tại Việt Nam. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO (Theo chương trình khung

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu (Chương trình cơ bản). Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định, giá trị toàn quốc.         KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU (Theo Thông