Notice: Use of undefined constant ‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’ - assumed '‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’' in /home/admin/web/tuyensinhcanuoc.com/public_html/wp-content/themes/sharelachuan/header.php on line 16

Notice: Undefined index: ‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’ in /home/admin/web/tuyensinhcanuoc.com/public_html/wp-content/themes/sharelachuan/header.php on line 16

Notice: Use of undefined constant ‘gzip’ - assumed '‘gzip’' in /home/admin/web/tuyensinhcanuoc.com/public_html/wp-content/themes/sharelachuan/header.php on line 16
Home / Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng. Đào tạo và cấp nhanh chứng chỉ Giám sát, an toàn lao động, chỉ huy trưởng, quản lý dự án..

Khóa học Đo bóc khối lượng và lập dự toán

Khóa học Đo bóc khối lượng và lập dự toán nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng cơ bản về đo bóc khối lượng, định mức đơn giá, dự toán theo quy định của pháp luật. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG VÀ LẬP DỰ …

Chi tiết

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ định giá xây dựng

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ đánh giá xây dựng. “CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG” là điều kiện để xin cấp “CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ”. BỒI DƯỠNG – CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG (Ban hành theo …

Chi tiết

Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình

Chứng nhận Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình là điều kiện để xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình. BỒI DƯỠNG – CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ “GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH” (Theo chương trình Khung Bộ …

Chi tiết

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Giám đốc quản lý dự án

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Giám đốc quản lý dự án. Căn cứ vào Điều 43, Nghị định 12/2009/NĐ-CP về điều kiện năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư,  trong đó quy định phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự …

Chi tiết