Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Đấu thầu Nâng cao

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Đấu thầu Nâng cao. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc, là điều kiện để tham gia mọi hoạt động đấu thầu tại Việt Nam.

Nghiệp vụ đấu thầu

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO

(Theo chương trình khung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH)

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

* HỌC PHÍ: 1.300.000đ/ khóa học

(Giảm học phí khi đăng ký học theo nhóm trên 05 người)

* THỜI GIAN HỌC: 03 ngày

* CHỨNG CHỈ:

Học viên được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu Nâng cao” theo đúng quy định của Luật và Thông tư số 10/2010/TT-BKH. Chứng chỉ có giá trị  trên toàn quốc, là điều kiện để tham gia mọi hoạt động đấu thầu tại Việt Nam.

* HỒ SƠ THAM DỰ KHÓA HỌC: 

– 02 ảnh 3×4

– 01 chứng minh thư phô tô

* NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

Gồm 05 chuyên đề:

– Chuyên đề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu

– Chuyên đề 2: Kế hoạch đấu thầu

– Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

+ Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Đối với nhà thầu là tổ chức, đối với nhà thầu là cá nhân)

+ Chỉ định thầu

+ Tự thực hiện

+ Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

+ Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu

+ Đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của tư vấn cá nhân

+ Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện

+ Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện)

+ Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu dịch vụ tư vấn:

Giảng viên hướng dẫn học viên và trao đổi về các HSMT đã qua sử dụng để  rút ra các bài học; nêu ví dụ minh họa về sửa lỗi; hiệu chỉnh sai lệch; giá đánh giá…

Trao đổi thảo luận, giải đáp tháo gỡ vướng mắc trong công tác đấu thầu.

– Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

+ Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Sơ tuyển nhà thầu, tổ chức đấu thầu)

+ Chào hàng cạnh tranh

+ Mua sắm trực tiếp

+ Chỉ định thầu

+ Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

+ Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu

+ Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu.

+ Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu)

+ Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu mua sắm hàng hóa:

Giảng viên hướng dẫn học viên và trao đổi về các HSMT đã qua sử dụng để  rút ra các bài học; nêu ví dụ minh họa về sửa lỗi; hiệu chỉnh sai lệch; giá đánh giá…

Trao đổi thảo luận, giải đáp tháo gỡ vướng mắc trong công tác đấu thầu.

– Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp

+ Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Sơ tuyển nhà thầu, tổ chức đấu thầu)

+ Chỉ định thầu

+ Tự thực hiện

+ Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

+ Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu

+ Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện

+ Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện)

+ Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu xây lắp:

Giảng viên hướng dẫn học viên và trao đổi về các HSMT đã qua sử dụng để  rút ra các bài học; nêu ví dụ minh họa về sửa lỗi; hiệu chỉnh sai lệch; giá đánh giá…

Trao đổi thảo luận, giải đáp tháo gỡ vướng mắc trong công tác đấu thầu.

XEM CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN => TẠI ĐÂY

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU

Bình luận bài viết

Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
  • Người nhận : Cô Hảo
  • Điện thoại : 09 7878 4589
  • VP tuyển sinh tại Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
bg_image

Ngân hàng MB BANK

  • Số tài khoản : 09 7878 4589
  • Chủ tài khoản : PHAN THỊ BÍCH HẢO
  • Chi nhánh : HOÀI ĐỨC
bg_image
Vui lòng quét mã QR để thanh toán