Home / Tag Archives: khóa học nghiệp vụ đấu thầu

Tag Archives: khóa học nghiệp vụ đấu thầu

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu (Chương trình cơ bản). Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định, giá trị toàn quốc.         KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU Cập nhật luật Đấu thầu số 43/2003/QH13 …

Chi tiết