Home / Nghiệp Vụ Sư Phạm

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Bồi dưỡng giảng viên dạy kỹ năng sống

Bồi dưỡng giảng viên dạy kỹ năng sống. Cấp chứng chỉ cuối khóa học sau khi kết thúc khóa học. Học phí toàn khóa: 2.000.000đ. MỞ LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN NGUỒN KỸ NĂNG SỐNG Nhằm đáp ứng nhu cầu của việc dạy kỹ năng sống hiện nay, trung tâm …

Chi tiết