Notice: Use of undefined constant ‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’ - assumed '‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’' in /home/admin/web/tuyensinhcanuoc.com/public_html/wp-content/themes/sharelachuan/header.php on line 16

Notice: Undefined index: ‘HTTP_ACCEPT_ENCODING’ in /home/admin/web/tuyensinhcanuoc.com/public_html/wp-content/themes/sharelachuan/header.php on line 16

Notice: Use of undefined constant ‘gzip’ - assumed '‘gzip’' in /home/admin/web/tuyensinhcanuoc.com/public_html/wp-content/themes/sharelachuan/header.php on line 16
Home / Nghiệp Vụ Sư Phạm (page 4)

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục vào Đào tạo ban hành. Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22-01- 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non BỘ TRƯỞNG …

Chi tiết

Cán bộ quản lý mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Cán bộ quản lý mầm non, tiểu học, THCS, THPT; Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn cấp Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Học viên được cấp chứng chỉ sau khóa học.             BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CẤP * …

Chi tiết

Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học

Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học. Thời gian đào tạo 02 tháng. Chứng chỉ do trường Đại học sư phạm Hà Nội cấp theo quy định của BGD&ĐT NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY – Căn cứ Quyết …

Chi tiết

Tiêu chuẩn trở thành giảng viên ĐH, CĐ

Tiêu chuẩn trở thành giảng viên ĐH, CĐ. Một trong những điểm mới của Điều lệ trường đại học vừa được ban hành theo Quyết định 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thay thế Quyết định 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003, là đã quy định cụ thể 5 tiêu chuẩn của giảng viên …

Chi tiết

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính

Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên và Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ  XEM => LỊCH KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY   Nhằm …

Chi tiết