Home / Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 6-2019

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 6-2019. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. XEM => MẪU CHỨNG CHỈ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THÁNG 5/2019 Điện thoại: 024 6296 …

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 5-2019

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 5-2019. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. XEM => MẪU CHỨNG CHỈ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THÁNG 5/2019 Điện thoại: 024 6296 …

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 4-2019

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 4-2019. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. XEM => MẪU CHỨNG CHỈ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THÁNG 4/2019 ĐĂNG KÝ HỌC => …

Chi tiết