Home / Lịch khai giảng (page 2)

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 3-2019

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 3-2019. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. XEM => MẪU CHỨNG CHỈ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THÁNG 3/2019 Điện thoại: 024 6296 8515 …

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 01

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 01. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. XEM => MẪU CHỨNG CHỈ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THÁNG 01/2019 Điện thoại: 024 6296 8515 …

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 12-2018

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 12-2018. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. XEM => MẪU CHỨNG CHỈ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THÁNG 12/2018 Điện thoại: 024 6296 8515 …

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp tháng 11-2018

Lịch khai giảng các lớp tháng 11-2018. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. XEM => MẪU CHỨNG CHỈ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THÁNG 11/2018 Điện thoại: 024 6296 8515 Hotline: 09 7878 4589 …

Chi tiết

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 10-2018

Lịch khai giảng các lớp Nghiệp vụ sư phạm tháng 10-2018. Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. XEM => MẪU CHỨNG CHỈ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THÁNG 10/2018 Điện thoại: 024 6296 8515 …

Chi tiết