Home / Tin Tức

Tin Tức

Thông báo mới nhất về lịch học, điểm thi, danh sách lớp

Danh sách tham dự lớp Kỹ năng sống tháng 6-2019

Danh sách tham dự lớp Kỹ năng sống tháng 6-2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH THAM DỰ LỚP PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG …

Chi tiết

Điểm lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 6-2019

Điểm lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 6-2019 KẾT QUẢ HỌC TẬP  LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG   VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ HỌC TỪ THÁNG 5/2019 ĐẾN THÁNG 6/2019 TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh MÔN HỌC Văn thư …

Chi tiết

Danh sách dự thi lớp Tư vấn du học tháng 6-2019

Danh sách dự thi lớp Tư vấn du học tháng 6-2019. Lớp học từ ngày 27/5/2019 đến ngày 03/6/2019 DANH SÁCH DỰ THI LỚP BỒI DƯỠNG TƯ VẤN DU HỌC KHÓA HỌC: KHAI GIẢNG NGÀY 27/5/2019 TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH 1 001 Trần Hải Anh 19/05/1996 …

Chi tiết

Lịch học lớp văn thư lưu trữ tháng 5-2019

Lịch học lớp văn thư lưu trữ tháng 5-2019 LỊCH HỌC CHƯƠNG TRÌNH “ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ” THÁNG 5,6 /2019   TT TÊN MÔN HỌC Ngày học GIÁO VIÊN 1 Khai giảng và tập trung lớp học 18/5 …

Chi tiết