Home / Tin Tức

Tin Tức

Thông báo mới nhất về lịch học, điểm thi, danh sách lớp

Kết quả thi lớp Nghiệp vụ tư vấn du học K1-2018

KẾT QUẢ THI LỚP BỒI DƯỠNG  NGHIỆP VỤ TƯ VẤN  DU HỌC  K1-2018   TT  HỌ VÀ TÊN NĂM SINH  NƠI SINH ĐIỂM   Số Bằng chữ 1 Hồ Việt Anh 10/12/1991 Hà Nội 9.00  Chín 2 Phạm Thị Bảo Anh 18/09/1993 Hải Dương 8.00 Tám 3 Nguyễn Thị Kim …

Chi tiết

Danh sách dự thi lớp NV Tư vấn du học K1

Danh sách dự thi lớp NV Tư vấn du học K1 – 2018 DANH SÁCH DỰ THI LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC PHÒNG 01 SỐ TT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH (TỈNH/TP) GHI CHÚ 1 001 Hồ Việt Anh 10/12/1991 Hà …

Chi tiết