Khóa học Kế toán thực hành

25,Tháng Hai, 2016 Bích Hảo 0

Khóa học Kế toán thực hành. Thời gian đào tạo 03 tháng. Học phí 2.700.000đ. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào

Khóa học Excel kế toán

25,Tháng Hai, 2016 Bích Hảo 0

Khóa học Excel kế toán. Thời gian đào tạo 02 tháng. Học phí 1.300.000đ. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nghiệp vụ thẩm định giá

15,Tháng Bảy, 2014 Bích Hảo 1

Đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ Thẩm định giá. Một trong những điều kiện để học viên được dự kỳ thi lấy Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ