Mở lớp Kế toán viên ngày 23/2/2023

Mở lớp Kế toán viên ngày 23/2/2023   LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN

Khai giảng lớp bồi dưỡng Kế toán viên 21/11/2022

Khai giảng lớp bồi dưỡng Kế toán viên 21/11/2022 LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KẾ

Khóa học Kế toán thực hành

Khóa học Kế toán thực hành. Thời gian đào tạo 03 tháng. Học phí 2.700.000đ. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY Trung tâm

Khóa học Excel kế toán

Khóa học Excel kế toán. Thời gian đào tạo 02 tháng. Học phí 1.300.000đ. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. KHÓA HỌC EXCEL KẾ TOÁN Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quốc Gia liên kết

Khóa học Thực hành kế toán thuế

Khóa học Thực hành kế toán thuế. Thời gian học 02 tháng. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.     KHÓA HỌC  THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ Trung tâm liên kết với trường Đại học Thương Mại thông

Khóa học Kế toán thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính

Khóa học Kế toán thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính. Thời gian đào tạo 02 tháng. Cấp chứng chỉ sau khóa học theo quy định của BGD&ĐT. KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH GHI SỔ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hướng dẫn quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN

Hướng dẫn quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN. “Cập nhật các luật mới nhất về Thuế và Hướng dẫn quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN – Giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp”   KHÓA TẬP HUẤN “Cập nhật các luật mới nhất về

Pháp luật về khởi nghiệp và Quản trị doanh nghiệp

Pháp luật về khởi nghiệp và Quản trị doanh nghiệp. Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc khóa học. Học phí 2.000.000đ, thời gian học 04 buổi. ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG

Ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế – Đại lý thuế

 Tổ chức ôn và thi chứng chỉ hành nghề thuế – Đại lý thuế, đáp ứng cho cá nhân có nhu cầu dự thi lấy chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế   ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THUẾ – ĐẠI LÝ

Nghiệp vụ thẩm định giá

Đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ Thẩm định giá. Một trong những điều kiện để học viên được dự kỳ thi lấy Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ HỆ THỐNG

2 Comments

Kế toán thực hành trên sổ sách bằng chứng từ thực tế

Khóa học Kế toán thực hành trên sổ sách bằng chứng từ thực tế của Doanh nghiệp, giúp học viên biết rõ về quá trình thực hiện kế toán thuế của một kế toán. Bắt đầu từ khâu hạch toán, rồi đến cách lập báo

Hướng dẫn thực hành lập báo cáo thuế

Tham gia khóa học hướng dẫn thực hành lập báo cáo thuế, học viên được hướng dẫn các phần thực hành trên chứng từ thực tế và phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất của Tổng cục thuế , cụ thể như sau: