Khai giảng lớp Kế toán viên 24/10/2023

Khai giảng lớp Kế toán viên 24/10/2023 LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN VIÊN

Lịch học lớp Kế toán viên tháng 9/2023

LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN VIÊN THÁNG 9/2023 Khai giảng 29/8/2023 Học thứ

Chứng chỉ KẾ TOÁN VIÊN

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN Click đăng ký học => TẠI ĐÂY Kính gửi:   – Các Ông (bà) Giám đốc các Doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng công ty; – Các cá nhân có nhu cầu. CLICK XEM -> LỊCH KHAI

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý lao động – Tiền lương và Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý lao động – Tiền lương và Bảo hiểm xã hội. Thời gian khóa học 02 ngày. Học phí: 800.000đ/ khóa học.   BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐĂNG

Chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp

Kết thúc khóa học, học viên được cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp theo đúng quy định của Bộ Tài Chính ban hành. Thời gian đào tạo 02 tháng. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG Trung tâm liên

Khóa học Kế toán thực hành

Khóa học Kế toán thực hành. Thời gian đào tạo 03 tháng. Học phí 2.700.000đ. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY Trung tâm

Khóa học Excel kế toán

Khóa học Excel kế toán. Thời gian đào tạo 02 tháng. Học phí 1.300.000đ. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. KHÓA HỌC EXCEL KẾ TOÁN Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quốc Gia liên kết

Khóa học Thực hành kế toán thuế

Khóa học Thực hành kế toán thuế. Thời gian học 02 tháng. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.     KHÓA HỌC  THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ Trung tâm liên kết với trường Đại học Thương Mại thông

Khóa học Kế toán thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính

Khóa học Kế toán thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính. Thời gian đào tạo 02 tháng. Cấp chứng chỉ sau khóa học theo quy định của BGD&ĐT. KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH GHI SỔ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hướng dẫn quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN

Hướng dẫn quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN. “Cập nhật các luật mới nhất về Thuế và Hướng dẫn quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN – Giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp”   KHÓA TẬP HUẤN “Cập nhật các luật mới nhất về

Pháp luật về khởi nghiệp và Quản trị doanh nghiệp

Pháp luật về khởi nghiệp và Quản trị doanh nghiệp. Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc khóa học. Học phí 2.000.000đ, thời gian học 04 buổi. ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG

Ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế – Đại lý thuế

 Tổ chức ôn và thi chứng chỉ hành nghề thuế – Đại lý thuế, đáp ứng cho cá nhân có nhu cầu dự thi lấy chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế   ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THUẾ – ĐẠI LÝ