Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý lao động – Tiền lương và Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý lao động – Tiền lương và Bảo hiểm xã hội. Thời gian khóa học 02 ngày. Học phí: 800.000đ/ khóa học.

Quản lý lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội

 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

* HỌC PHÍ: 800.000đ/ khóa học/ 01 học viên

* THỜI GIAN KHÓA HỌC: 02 ngày

* ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KHÓA HỌC: Lớp học tổ chức tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc.

* HỒ SƠ THAM DỰ KHÓA HỌC: 02 ảnh 3×4 và 01 chứng minh thư phô tô.

* GIẢNG VIÊN: Vụ Bảo hiểm xã hội – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Vụ Pháp chế – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Vụ Lao động tiền lương – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

1. Chuyên đề 1: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG:

– Pháp luật về hợp đồng lao động:

 • Những nội dung quan trọng nhất về Bộ Luật Lao động
 • Những quan hệ thuộc và không thuộc sự điều chỉnh của Bộ Luật Lao động tại Doanh nghiệp
 • Giải thích sự vận dụng Luật trong thực tiễn như thế nào?
 • Hình thức, nội dung, loại hợp đồng lao động
 • Chuyển đổi hợp động khi chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp (sắp xếp lại công ty TNHH Nhà nước Một thành viên, cổ phần hóa và các hình thức chuyển đổi hoạt động khác)
 • Xử lý các bồi thường thiệt hại, chi trả trợ cấp mất việc, thôi việc đúng theo luật quy định
 • Ký kết hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp

– Kỷ luật lao động, trình tự các thủ tục xử lý kỷ luật:

Các quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Kỹ năng xử lý kỷ luật lao động trong thực tế vừa tôn trọng pháp luật vừa có tính thuyết phục

– Giải quyết tranh chấp lao động và khiếu nại tố cáo về lao động. Các quy định pháp luật hiện hành và kinh nghiệm xử lý thực tiễn.

– Các văn bản mới ban hành về giải quyết lao động dôi dư và quản lý lao động tiền lương trong công ty TNHH Nhà nước Một thành viên

– Những vấn đề còn bất cập trong các quy định về quản lý lao động của Bộ Luật Lao động và định hướng sửa đổi trong thời gian tới:

Trao đổi, thảo luận giải đáp thắc mắc, trả lời các tình huống mà học viên đưa ra trong thực tế.

2. Chuyên đề 2: QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP:

– Tổng quan về hệ thống tiền lương:

 • Về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương tiêu chuẩn chức danh, cấp bậc kỹ thuật
 • Về chế độ nâng bậc lương, căn cứ để nâng bậc, điều kiện để xét nâng bậc, các trường hợp nâng bậc lương sớm, rút ngắn hoặc kéo dài thời hạn nâng bậc lương
 • Chế độ nâng lương đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng.
 • Tiền lương danh nghĩa và thực tế
 • Về lương tối thiểu
 • Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp: Lương thời gian, giản đơn, có thưởng
 • Lương sản phẩm: Cá nhân trực tiếp không hạn chế; Gián tiếp; Sản phẩm có thưởng; Lũy tiến. Sản phẩm tập thể

– Những điểm cần lưu ý khi xây dựng quy chế trả lương cho doanh nghiệp

– Những điểm còn bất cập trong hệ thống chính sách tiền lương hiện hành đối với doanh nghiệp và định hướng sửa đổi trong thời gian tới

– Các quy định mới ban hành năm 2010 về chế độ tiền lương trong doanh nghiệp

– Trao đổi, thảo luận giải đáp thắc mắc, trả lời các tình huống mà học viên đưa ra trong thực tế.

3. Chuyên đề 3: BẢO HIỂM XÃ HỘI:

– Tổng quan về bảo hiểm xã hội, các văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội: Các quy định mới về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

– Hướng dẫn chi tiết thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, BH tự nguyện, BH thất nghiệp… theo các quy định mới

– Chế độ bảo hiểm tự nguyện

– Cách tính mức đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan doanh nghiệp: Hồ sơ, quy trình giải quyết chế độ BHXH, lập và sử dụng biểu mẫu BHXH,…

– Kỹ năng thiết lập hồ sơ, biểu mẫu tại Doanh nghiệp, một số sai sót thường gặp khi thiết lập hồ sơ, biểu mẫu.

– Trao đổi, thảo luận giải đáp thắc mắc, trả lời các tình huống mà học viên đưa ra trong thực tế.

 

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU

[google_referrer_checker]

Bình luận bài viết

Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
 • Người nhận : Cô Hảo
 • Điện thoại : 09 7878 4589
 • VP tuyển sinh tại Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
bg_image

Ngân hàng MB BANK

 • Số tài khoản : 09 7878 4589
 • Chủ tài khoản : PHAN THỊ BÍCH HẢO
 • Chi nhánh : HOÀI ĐỨC
bg_image
Vui lòng quét mã QR để thanh toán