Home / Văn thư lưu trữ

Văn thư lưu trữ

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 9,10-2018

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 9,10-2018 LỊCH HỌC LỚP “ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ” THÁNG 9,10/2018   TT TÊN MÔN HỌC Ngày học GIÁO VIÊN 1 Khai giảng và tập trung lớp học 15/9 Ban TC …

Chi tiết

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 8,9-2018

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 8,9-2018. Thời gian học 12 buổi. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành LỊCH HỌC LỚP “ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – …

Chi tiết