Home / Văn thư lưu trữ (page 4)

Văn thư lưu trữ

Kết quả thi lớp văn thư lưu trữ tháng 02-2018

Kết quả thi lớp văn thư lưu trữ tháng 02-2018   TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh MÔN HỌC Văn thư – Lưu trữ Hành chính – Văn phòng  Tổng TBC Xếp loại 1 Trương Thị Bích Anh 03/9/1980 Hưng Yên 7.0 7.0 7.0 Khá 2 Bùi Kim …

Chi tiết

Danh sách lớp Văn thư lưu trữ dự thi tháng 01/2018

Danh sách lớp Văn thư lưu trữ dự thi tháng 01/2018. Học viên đạt kết quả được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành DANH SÁCH LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ – HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG DỰ THI THÁNG 01/2018 TT HỌ …

Chi tiết

Danh sách lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 10-2017

DANH SÁCH LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ – HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ THÁNG 10-2017 TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH 1 Ngô Thị Hằng 12.10.1988 Hải Phòng 2 Lê Thị Hiên 27.7.1994 Hải Phòng 3 Trần Công Hoàng 26.3.1983 Nam …

Chi tiết