Home / Văn thư lưu trữ (page 3)

Văn thư lưu trữ

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 8,9-2018

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 8,9-2018. Thời gian học 12 buổi. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành LỊCH HỌC LỚP “ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – …

Chi tiết