Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (NĐ 79/2014)

Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (NĐ 79/2014)

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

(Theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP)

Đối tượng tham gia khóa học Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (NĐ 79/2014):

 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.
 • Công an các đơn vị, địa phương.
 • Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có thời hạn bao lâu?

Thời hạn sử dụng của Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy có thời hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày cấp, còn đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có thời hạn sử dụng là 5 năm kể từ ngày cấp.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy thì Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, không ghi thời hạn sử dụng) được sử dụng trong phạm vi toàn quốc.

Thời hạn sử dụng của Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được quy định cụ thể như sau:

– Đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có thời hạn sử dụng là 5 năm kể từ ngày cấp, được quy định tại Khoản 7 Điều 11 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

– Đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy có thời hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày cấp, được quy định tại Khoản 6 Điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Theo Chinhphu.vn

 

 

Mẫu Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy

Hồ sơ đăng ký tham dự Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (NĐ 79/2014)

 • 03 ảnh cỡ 3×4
 • Chứng minh thư phô tô công chứng

Kinh phí tham dự bồi dưỡng:

 • Khóa chứng nhận Phòng cháy chữa cháy: 1.000.000đ
 • Khóa Bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: 3.500.000đ

Điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy:

 • Cá nhân để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phải qua lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 06 tháng.
 • Cá nhân để được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ đại học về phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hoặc tư vấn thẩm định hoặc tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy và đã tham gia thực hiện thiết kế ít nhất 05 công trình.

 • Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ trung cấp về phòng cháy và chữa cháy trở lên hoặc trình độ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn giám sát và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

 • Cá nhân để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ trung cấp về phòng cháy và chữa cháy trở lên hoặc trình độ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

 • Cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế hoặc tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.

Đã thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, giám sát, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 công trình.

Chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy gồm:

 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy.
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.
 • Chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

 

HỎI?  Theo quy định thì trong 01 năm cơ quan PCCC kiểm tra 04 đợt tại DN. Song song đó, DN phải thực hiện những tập huấn gì trong năm?

ĐÁP:  Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 18 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật PCCC quy định:

– Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (quy định tại Phụ lục II Nghị định 79/2014/NĐ-CP), Cảnh sát PCCC có trách nhiệm kiểm tra an toàn PCCC định kỳ hàng quý.

– Đối với các cơ sở còn lại, Cảnh sát PCCC có trách nhiệm kiểm tra an toàn PCCC 6 tháng hoặc một năm một lần.

– Ngoài ra, Cảnh sát PCCC kiểm tra an toàn PCCC đột xuất đối với các cơ sở khi có dầu hiệu nguy hiểm, mất an toàn về PCCC hoặc vi phạm quy định an toàn về PCCC và khi có yêu cầu bảo vệ đặt biệt.

* Theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định người ra quyết định thành lập đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành có trách nhiệm duy trì hoạt động, định kỳ hàng năm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC.

Khóa học Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (NĐ 79/2014) mở các lớp liên tục hàng tháng.

 

 

[google_referrer_checker]

Bình luận bài viết

Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
 • Người nhận : Cô Hảo
 • Điện thoại : 09 7878 4589
 • VP tuyển sinh tại Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
bg_image

Ngân hàng MB BANK

 • Số tài khoản : 09 7878 4589
 • Chủ tài khoản : PHAN THỊ BÍCH HẢO
 • Chi nhánh : HOÀI ĐỨC
bg_image
Vui lòng quét mã QR để thanh toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *