Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Giám đốc quản lý dự án

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Giám đốc quản lý dự án. Căn cứ vào Điều 43, Nghị định 12/2009/NĐ-CP về điều kiện năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư,  trong đó quy định phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án

 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Theo nghị định 12/2009/NĐ-CP)

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

– Căn cứ vào Điều 43, Nghị định 12/2009/NĐ-CP về điều kiện năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư, trong đó quy định phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
– Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
– Căn cứ điều 54 nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định chức danh giám đốc quản lý dự án;

* ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN:

– Giám đốc điều hành các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, các cơ quan đơn vị là chủ đầu tư; giám đốc dự án, giám đốc đầu tư, trưởng, phó các phòng ban công ty, đội ngũ cán bộ kế cận;
– Cá nhân làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến dự án đầu tư xây dựng có trình độ từ trung cấp trở lên.

* HỌC PHÍ:  1.300.000đ/ khóa học/ 01 học viên

* THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 10 buổi tối

* GIẢNG VIÊN: Đội ngủ giảng viên có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy được mời từ bộ xây dựng, trường đại học xây dựng… trực tiếp tham gia giảng dạy.

* CHỨNG CHỈ CUỐI KHÓA:

Kết thúc khóa học, học viên được CẤP CHỨNG CHỈ “GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN“.

* ĐỊA ĐIỂM MỞ LỚP: Tổ chức tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước.

* NỘI DUNG ĐÀO TẠO KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN:

1. Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Theo nghị định 12/2009/NĐ-CP), phương pháp lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế:

 • Phân loại dự án theo nhóm A-B-C theo quy chế mới. Trách nhiệm, quyền hạn của các cấp quản lý nhà nước đối với vốn ngân sách nhà nước và của Chủ tịch hội đồng quản trị, các Tổng Giám đốc, Giám đốc các Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp cổ phần đối với vốn đầu tư của Doanh nghiệp;
 • Phân cấp công trình theo cấp đặc biệt, cấp 1, 2, 3, 4 theo quy định mới và các nội dung xác định các bước thiết kế 1 bước, 2 bước, 3 bước. Vấn đề bảo hành theo cấp công trình và vấn đề bảo lãnh theo thư bảo hành của Ngân hàng;
 • Trách nhiệm pháp lý của Chủ đầu tư trong việc lập, thẩm định và phê duyệt, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán…;
 • Hướng dẫn nguyên tắc điều chỉnh tổng mức đầu tư, tổng dự toán, hợp đồng…

2. Chuyên đề 2: Trình tự và nội dung lập, thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ – Thông tư 05/2007/TT-BXD:

 • Nội dung và phương pháp xác định tổng mức đầu tư – tổng dự toán – dự toán;
 • Phương pháp xác định chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá theo quy định đối với các dự án thực hiện dưới 2 năm và từ 2 năm trở lên
 • Phương pháp xác định chi phí tư vấn lập, thẩm định dự án thiết kế, giám sát, quản lý dự án… phù hợp với pháp luật hiện hành (văn bản 1751-VP-BXD, 1599-VP-BXD, 1600-VP-BXD)

3. Chuyên đề 3: Vận dụng đúng đắn các hình thức hợp đồng và các phương pháp thanh toán, quyết toán theo (Thông tư 06/2007/BXD, Thông tư 27/2007/BTC, Thông tư 23/2007/BTC và các Thông tư bổ sung 130 và 98/2007/BTC, 118/2007/BTC…) 

 • Các hình thức hợp đồng tư vấn, tổng thầu thiết kế, hợp đồng thi công, tổng thầu thiết kế và xây dựng, tổng thầu EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay;
 • Các phương thức thanh toán theo hợp đồng giá trọn gói, cố định, hợp đồng theo giá điều chỉnh, hợp đồng kết hợp các loại giá trên.

4. Chuyên đề 4: Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình của Chủ đầu tư – Các tổ chức tư vấn và các nhà thầu (Nghị định 209/2004/NĐ-CP, Nghị định 49/2008/NĐ-CP, Thông tư 11/2005/BXD, Thông tư 12/2005/BXD, Quyết định 12/2005/BXD…)

 • Vai trò, trách nhiệm của Chủ đầu tư – tư vấn và các nhà thầu trong quản lý chất lượng công trình;
 • Căn cứ nội dung, trình tự và thành phần nghiệm thu (Công tác, bộ phận, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình hoàn thành);
 • Nội dung, nhiệm vụ của Chủ đầu tư, tư vấn và các nhà thầu trong giám sát thi công, giám sát tác giả, kiểm định chất lượng và giám định nhà nước về chất lượng công trình;
 • Nội dung, trách nhiệm của Chủ đầu tư, tư vấn và các nhà thầu trong bảo hanfhm bảo trì và xử lý sự cố công trình theo quy định của Pháp luật.

5. Chuyên đề 5: Quản lý tiến độ và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình:

 • Những yêu cầu trách nhiệm của Chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc  lập quản lý tiến độ và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Phương pháp và kinh nghiệm thực tế xác định các quá trình chi tiết khi thực hiện dự án xây dựng công trình (Biện pháp thi công cụ thể, tiến độ tác nghiệp, tổng tiến độ xây lắp trong các dự án đầu tư xây dựng công trình)
 • Phương pháp và kinh nghiệm thực tế khi xác định các công tác, thành phần công việc, trình tự thực hiện các công việc, khối lượng và thời gian thực hiện các công trình tương ứng, vấn đề kiểm soát và quản lý tiến độ xây lắp.

 

* YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN:
– Giám đốc quản lý dự án thuộc các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định;
–  Giám đốc quản lý dự án phải có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có chứng nhận nghiệp vụ quản lý dự án.

* ĐIỀU KIỆN CỦA GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN:
– Giám đốc quản lý dự án hạng I: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I;
– Giám đốc quản lý dự án hạng II: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng II;
– Giám đốc quản lý dự án hạng III: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã là Giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng III.

* PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN:
– Giám đốc quản lý dự án hạng I: Được làm giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án;
– Giám đốc quản lý dự án hạng II: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C;
– Giám đốc quản lý dự án hạng III: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia khóa học vui lòng gửi danh sách đăng ký học qua email: [email protected] hoặc theo số hotline: để nhận được thông tin chính xác về khóa học và lịch khai giảng tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU

[google_referrer_checker]

Bình luận bài viết

Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
 • Người nhận : Cô Hảo
 • Điện thoại : 09 7878 4589
 • VP tuyển sinh tại Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
bg_image

Ngân hàng MB BANK

 • Số tài khoản : 09 7878 4589
 • Chủ tài khoản : PHAN THỊ BÍCH HẢO
 • Chi nhánh : HOÀI ĐỨC
bg_image
Vui lòng quét mã QR để thanh toán