Home / Tag Archives: dự án

Tag Archives: dự án

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Giám đốc quản lý dự án

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Giám đốc quản lý dự án. Căn cứ vào Điều 43, Nghị định 12/2009/NĐ-CP về điều kiện năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư,  trong đó quy định phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự …

Chi tiết