Home / Tag Archives: chứng chỉ giám đốc quản lý dự án

Tag Archives: chứng chỉ giám đốc quản lý dự án

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Giám đốc quản lý dự án

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Giám đốc quản lý dự án. Căn cứ vào Điều 43, Nghị định 12/2009/NĐ-CP về điều kiện năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư,  trong đó quy định phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự …

Chi tiết