Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ định giá xây dựng

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ đánh giá xây dựng. “CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG” là điều kiện để xin cấp “CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ”.

nghiệp vụ định giá xây dựng, kỹ sư định giá

BỒI DƯỠNG – CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

(Ban hành theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây Dựng)

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

– Theo quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng;

– Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 (thay thế 99/2007/NĐ-CP và Nghị định 03/3008/NĐ-CP) của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng.

– Theo đó quy định rằng, từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải có chứng chỉ Định giá xây dựng để thực hiện các công việc sau:

–   Lập; Thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

–   Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư  xây dựng công trình;

–    Đo bóc khối lượng công trình;

–     Xác định định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình;

–      Lập; Thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

–      Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

–      Xác định giá dự thầu, giá gói thầu, giá hợp đồng;

–     Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;

–      Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

–       Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư  xây dựng công trình;

–      Các công việc khác có liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng công trình.

*** ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC: 

Các cá nhân có trình độ cao đẳng, đại học thuộc các chuyên ngành: kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật tại các công ty tư vấn đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, các cá nhân có nhu cầu.

*** HỌC PHÍ KHÓA HỌC: 1.500.000đ/ khóa học

*** THỜI GIAN KHÓA HỌC: 12 buổi tối

*** HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:

–  Đào tạo tập trung: Học vào các ngày thứ 7, CN hoặc tối 2 – 4 – 6 trong tuần

Thời gian: Sáng 08h00-11h00; Chiều: 14h00-17h00; Tối: 18h00-20h30

–  Đào tạo từ xa: dành cho đối tượng ở xa, không có điều kiện, không có thời gian đến lớp

+  Học viên đăng ký qua điện thoại, email hoặc theo đường bưu điện;

+ Đóng học phí bằng cách chuyển khoản hoặc trực tiếp;

+ Học viên nhận tài liệu từ trung tâm theo địa chỉ email;

+ Học viên tự đọc tài liệu, làm bài xong, gởi về trung tâm chấm bài.

*** CHỨNG NHẬN CUỐI KHÓA:

Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng nhận “BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG” Theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng

*** HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC:

– 01 ảnh 3×4

– 01 chứng minh thư phô tô

– 01 bằng tốt nghiệp TC, CĐ hoặc ĐH phô tô

“CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG” là điều kiện để xin cấp “CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ”

*** HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ:

+ 3 Bằng tốt nghiệp -(công chứng)
+ 3 Chứng minh thư -(công chứng)
+ 3 Chứng nhận bồi dưỡng Định giá -(công chứng)
+ 3 ảnh ( 3* 4)
Yêu cầu: 05 năm kinh nghiệm đối với tốt nghiệp Đại Học

( số năm kinh nghiệm tính từ ngày , tháng, năm ghi trên bằng tốt nghiệp tới thời điểm xin cấp chứng chỉ)

*** NỘI DUNG KHÓA HỌC:

I. Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành (08 tiết)

 • Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình
 • Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng công trình
 • Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 • Điều kiện năng lực các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng công trình

II. Chuyên để 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (08 tiết)

 • Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án
 • Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án
 • Giới thiệu phương pháp xác định suất vốn đầu tư
 • Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng
 • Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng

III. Chuyên đề 3: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình (12 tiết)

 • Phương pháp lập định mức xây dựng công trình
 • Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình
 • Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy máy và thiết bị thi công công trình
 • Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

IV. Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (04 tiết)

 • Phương pháp đo bóc khối lượng
 • Kiểm soát chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình

V. Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình (04 tiết)

 • Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình
 • Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
 • Quản lý dự toán xây dựng công trình

VI. Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (04 tiết)

 • Mục đích yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

VII. Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng (08 tiết)

A. Những quy định chung:

 • Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 • Các loại hợp đồng xây dựng
 • Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
 • Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng
 • Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng
 • Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

B. Những quy định cụ thể:

 • Các thông tin về hợp đồng xây dựng
 • Nội dung và khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện
 • Giá hợp đông, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng
 • Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dưungj
 • Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng
 • Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
 • Các nội dung khác của hợp đồng

VIII. Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (04 tiết)

 • Thanh toán vốn đầu tư
 • Quyết toán vốn đầu tư
 • Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa và sử dụng
 • Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng

IX. Chuyên đề 9: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo (04 tiết)

 

NHẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU

[google_referrer_checker]

Bình luận bài viết

Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
 • Người nhận : Cô Hảo
 • Điện thoại : 09 7878 4589
 • VP tuyển sinh tại Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
bg_image

Ngân hàng MB BANK

 • Số tài khoản : 09 7878 4589
 • Chủ tài khoản : PHAN THỊ BÍCH HẢO
 • Chi nhánh : HOÀI ĐỨC
bg_image
Vui lòng quét mã QR để thanh toán