Home / Tag Archives: chứng chỉ kỹ sư định giá

Tag Archives: chứng chỉ kỹ sư định giá

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ định giá xây dựng

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ đánh giá xây dựng. “CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG” là điều kiện để xin cấp “CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ”. BỒI DƯỠNG – CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG (Ban hành theo …

Chi tiết