Home / Tag Archives: xây dựng

Tag Archives: xây dựng

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ định giá xây dựng

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ đánh giá xây dựng. “CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG” là điều kiện để xin cấp “CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ”. BỒI DƯỠNG – CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG (Ban hành theo …

Chi tiết

Liên thông xây dựng từ TC, CĐ lên ĐH chính quy

Liên thông xây dựng từ TC, CĐ lên ĐH chính quy. Tuyển sinh liên thông ngành xây dựng, liên thông xây dựng từ trung cấp lên đại học, liên thông xây dựng  từ cao đẳng lên đại học chính quy, liên thông XD. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG …

Chi tiết