Home / Tag Archives: mẫu chứng chỉ

Tag Archives: mẫu chứng chỉ

Mẫu chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước

Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước, quản lý ngành giáo dục

Mẫu chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục . Chứng chỉ do trường ĐH Sư phạm Hà Nội cấp. Thời gian đào tạo 30 tiết theo quy định của BGD&ĐT. XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO    Lớp học tổ chức tại: Hà Nội, …

Chi tiết

Mẫu chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do trường Đại học sư phạm Hà Nội cấp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO     Mẫu chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho …

Chi tiết