Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng

Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng. Học viên được cấp chứng chỉ do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội cấp theo quy định cảu BGD. Thời gian đào tạo 12 buổi.

Mẫu chứng chỉ văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng

 

Bình luận bài viết