Danh sách lớp Nghiệp vụ tư vấn du học khóa tháng 8-2019 tại HN

Danh sách lớp Nghiệp vụ tư vấn du học khóa tháng 8-2019 tại Hà Nội

DANH SÁCH LỚP 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

KHÓA THẤNG 8/2019

TT HỌ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH
1 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 30/10/1975 Hà Nội
2 Ngô Thị Lan Anh Nữ 19/09/1996 Nam Định
3 Ngô Hoàng Anh Nữ 28/10/1983 Hà Nội
4 Nguyễn Thị Anh Nữ 15/12/1988 Hải Dương
5 Trần Xuân Bách Nam 27/07/1988 Hà Nội
6 Nguyễn Hòa Bình Nam 16/03/1991 Hà Nam
7 Bùi Văn Công Nam 04/09/1986 Hà Nội
8 Nguyễn Thị Đăng Nữ 20/12/1992 Bắc Ninh
9 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 30/04/1992 Hà Nội
10 Phạm Văn Dùng Nam 20/08/1975 Hải Phòng
11 Nguyễn Đình Dũng Nam 28/09/1985 Tuyên Quang
12 Nguyễn Thùy Dương Nữ 30/08/1988 Hải Phòng
13 Tạ Văn Giang Nam 01/10/1977 Phú Thọ
14 Hà Trọng Giang Nam 11/04/1993 Vĩnh Phúc
15 Khổng Đình Giáp Nam 19/06/1981 Hải Phòng
16 Phạm Thị Hải Nữ 01/11/1976 Hải Dương
17 Phạm Thị Nữ 11/01/1989 Thanh Hóa
18 Trần Thị Hải Nữ 02/03/1984 Hà Nội
19 Trần Thanh Hằng Nữ 20/10/1993 Nghệ An
20 Phan Thị Đỗ Hạnh Nữ 15/02/1979 Bắc Giang
21 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 21/07/1965 Bắc Giang
22 Phạm Trần Hơn Nam 03/10/1983 Thái Bình
23 Hoàng Việt Hùng Nam 20/01/1994 Thái Nguyên
24 Nguyễn Việt Hùng Nam 14/01/1984 Vĩnh Phúc
25 Giao Văn Hương Nam 30/04/1983 Nghệ An
26 Hoàng Thị Thu Hương Nữ 27/06/1993 Bắc Giang
27 Trần Thị Hường Nữ 11/03/1986 Hà Nội
28 Bùi Thị Thúy Hường Nữ 19/08/1996 Nghệ An
29 Trần Hữu Huy Nam 05/12/1983 Bắc Ninh
30 Nguyễn Thị Huyên Nữ 14/10/1983 Hà Giang
31 Phạm Thu Huyền Nữ 01/09/1990 Ninh Bình
32 Nguyễn Thị Huyền Nữ 27/06/1990 Vĩnh Phúc
33 Phạm Văn Khanh Nam 01/09/1981 Vĩnh Phúc
34 Điền Thị Khánh Nữ 04/05/1986 Ninh Bình
35 Nguyễn Trung Kiên Nam 21/07/1989 Hà Tĩnh
36 Phan Vũ Tuyết Nữ 10/03/1997 Điện Biên
37 Lê Phương Linh Nữ 22/08/1992 Hà Nội
38 Lê Thị Thùy Linh Nữ 04/01/1980 Nam Định
39 Nguyễn Đăng Luân Nam 21/12/1991 Bắc Ninh
40 Nguyễn Đình Luân Nam 21/10/1986 Hà Nội
41 Nguyễn Hoài Nam Nam 19/03/1990 Thái Bình
42 Trần Đức Nghiêm Nam 25/05/1990 Ninh Bình
43 Đặng Bích Ngọc Nữ 10/02/1992 Hà Nội
44 Nguyễn Thị Tư Nhiệm Nữ 28/12/1983 Bắc Ninh
45 Nguyễn Thị Oanh Nữ 10/12/1997 Nghệ An
46 Nguyễn Thị Hồng Phương Nữ 11/10/1979 Hà Nội
47 Lê Minh Quân Nam 25/03/1990 Bắc Ninh
48 Chu Thị Thanh Quí Nữ 24/11/1992 Hải Dương
49 Nguyễn Thanh Sơn Nam 12/09/1984 Thái Bình
50 Phạm Hồng Thái Nam 21/11/1980 Thái Nguyên
51 Trần Thị Thắng Nữ 04/07/1994 Thanh Hóa
52 Nguyễn Minh Thắng Nam 05/11/1980 Bắc Ninh
53 Nguyễn Văn Thanh Nam 26/05/1987 Bắc Giang
54 Phạm Thị Thảo Nữ 07/10/1990 Hải Phòng
55 Vũ Đức Thiện Nam 04/04/1986 Hà Nội
56 Nguyễn Anh Thư Nữ 26/10/1997 Bắc Ninh
57 Nguyễn Thị Minh Thúy Nữ 06/05/1974 Hà Nội
58 Nguyễn Thị Thúy Nữ 27/09/1981 Thái Bình
59 Đinh Thị Thủy Nữ 02/02/1982 Bắc Ninh
60 Trần Đức Tiếp Nam 14/09/1986 Hà Nội
61 Phùng Văn Toàn Nam 11/11/1989 Nghệ An
62 Phan Thu Trang Nữ 01/09/1990 Phú Thọ
63 Lương Hiền Trang Nữ 10/09/1993 Hà Nội
64 Dương Thị Quỳnh Trang Nữ 12/10/1993 Nghệ An
65 Nguyễn Hữu Trúc Nam 15/10/1983 Bình Thuận
66 Phạm Anh Nam 05/07/1990 Nam Định
67 Phạm Thị Ngọc Nữ 22/08/1984 Vĩnh Phúc
68 Nguyễn Văn Tự Nam 30/03/1980 Hải Phòng
69 Lê Minh Tuấn Nam 28/12/1990 Hà Nội
70 Vũ Đình Tuấn Nam 22/04/1984 Thái Nguyên
71 Dương Danh Nam 20/11/1986 Hà Tĩnh
72 Đinh Khắc Nam 07/06/1996 Hà Nội
73 Trần Thiện Xuân Nam 17/10/1987 Huế
74 Phạm Thị Như Ý Nữ 20/03/1990 Hà Tĩnh