Lịch học lớp văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 8,9/2019

Lịch học lớp văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 8,9/2019. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT

LỊCH HỌC CHƯƠNG TRÌNH

KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ” THÁNG 8,9/2019

 Xem => NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, MẪU CHỨNG CHỈ, HỌC PHÍ

TT TÊN MÔN HỌC Ngày học GIÁO VIÊN
1 Khai giảng và tập trung lớp học 17/8 Ban TC
2 Quản trị văn phòng Sáng 17/8 TS. Cam Anh Tuấn
3 Kỹ năng Tổ chức hội họp và lễ tân văn phòng Sáng 18/8 TS .Nguyễn Hồng Duy
4 Kỹ năng soạn thảo văn bản 1 Sáng 24/8 TS. Trần Thanh Tùng
5 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2 Chiều 24/8 ThS. Nguyễn Hồng Duy
6 Quản lý văn bản  và quản lý sử dụng con dấu Sáng  7/9 TS. Trần Thanh Tùng
7 Nghiệp vụ lưu trữ Chiều  7/9 TS. Trần Phương Hoa
8 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ (1) Sáng  25/8 ThS. Lê Nguyệt Lưu
9 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ ( 2) Chiều  25/8 ThS. Lê Nguyệt Lưu
10 Kỹ năng giao tiếp hành chính Chiều 17/8 ThS. Đỗ Thu Hiền
11 Kỹ năng tham mưu Chiều 18/8 TS . Nguyễn Kim Bình
12 Kỹ năng Thuyết trình Sáng  8/9 PGS.TS Đào Đức Thuận
13 Làm bài kiểm tra Chiều 8/9 Ban tổ chức lớp
14 Nộp bài kiểm tra 10/9 Văn phòng Khoa
15 Nhận chứng chỉ 17/9 Ban tổ chức lớp học

Liên hệ tham dự khóa học: Mrs. Hảo – 09 7878 4589 – 024 6296 8515