Chứng chỉ Nghiệp vụ Giáo dục đặc biệt

Chứng chỉ Nghiệp vụ Giáo dục đặc biệt. Cuối khóa học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG

CHỨNG CHỈ “Can thiệp sớm – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỷ”

 ‘”Bồi dưỡng kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật”

“Can thiệp sớm, phát triển giao tiếp, ngôn ngữ, lời nói cho trẻ khuyết tật nghe nói”

 

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

Click xem => LỊCH KHAI GIẢNG

*** Chương trình đào tạo:

 • Lớp Can thiệp sớm – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỷ: Học 3 tháng, học phí 3.540.000đ
 • Lớp Bồi dưỡng kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật: Học 2,5 tháng, học phí: 3.000.000đ
 • Lớp Can thiệp sớm, phát triển giao tiếp, ngôn ngữ, lời nói cho trẻ khuyết tật nghe nói: Học 3 tháng, học phí 3.740.000đ

*** Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom

*** Bạn sẽ nhận được giá trị gì sau khóa học:

 • Bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về: Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ KTTT và trẻ Tự kỉ, Trẻ khuyết tật trí tuệ, Trẻ rối loạn phổ tự kỉ, Xây dựng KHGD cá nhân cho trẻ KTTT và trẻ tự kỉ.
 • Bạn sẽ hiểu và có kỹ năng ứng dụng các chương trình ở trên vào trong trường, đời sống hằng ngày.

*** Chứng chỉ cuối khóa: Học viên được cấp chứng chỉ Can thiệp sớm – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỷ  hoặc: Chứng chỉ Bồi dưỡng kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật theo chương trình đã đăng ký và đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

Mẫu chứng chỉ Giáo dục đặc biệt – Trẻ tự kỷ
Mẫu chứng chỉ Giáo dục trẻ khuyết tật

 

*** Hồ sơ đăng ký tham dự khóa học:

 • Lớp Can thiệp sớm – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỷ: Đơn đăng ký (theo mẫu), 4 ảnh cỡ 3×4, CMT/CCCD phô tô công chứng, Bằng tốt nghiệp TC,CĐ or ĐH phô tô công chứng.
 • Lớp Bồi dưỡng kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật: Đơn đăng ký (theo mẫu), ảnh thẻ, CMT/CCCD phô tô.
 • Lớp Can thiệp sớm, phát triển giao tiếp, ngôn ngữ, lời nói cho trẻ khuyết tật nghe nói: Đơn đăng ký (theo mẫu), 4 ảnh cỡ 3×4, CMT/CCCD phô tô công chứng, Bằng tốt nghiệp TC,CĐ or ĐH phô tô công chứng.

Học viên có nhu cầu học liên hệ Hotline/zalo: 09 7878 4589 để nhận mẫu đơn đăng ký học.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO: 

 *** Nội dung khóa học: Lớp Can thiệp sớm – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỷ

 • Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ (40 tiết)
 • Trẻ khuyết tật trí tuệ (40 tiết)
 • Trẻ rối loạn phổ tự kỉ (40 tiết)
 •  Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ (40 tiết)
 • Quản lý hành vi trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ (40 tiết)
 • Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ (40 tiết)
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ (40 tiết)
 • Phát triển nhận thức cho trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỷ (40 tiết)
 • Thi kết thúc cuối khóa (trực tuyến)
 • Hồ sơ nộp bao gồm:  
  1. Đơn đăng ký
  2. CMT hoặc CCCD phô tô công chứng
  3. Giấy khai sinh phô tô công chứng
  4. Bằng tốt nghiệp cao nhất (phô tô công chứng)
  5. 3 ảnh cỡ 3×4
  6. Giấy xác nhận theo yêu cầu bên dưới (với trường hợp không phải bằng Sư phạm)

  ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN CUỐI KHÓA HỌC:

  Cấp chứng chỉ khi HV có 1 trong các điều kiện sau:

  a) Có bằng tốt nghiệp: GDMN, Tiểu học, GD Đặc biệt.

  b) Bằng Tốt nghiệp các ngành Bác sĩ, Điều dưỡng, CTXH, Tâm lý học, Giáo dục học, Tâm lý giáo dục, Sư phạm khác không phải GDMN, Tiểu học, GD Đặc biệt (Toán, lý, hóa, sinh, sử địa….) thì cần thêm giấy xác nhận đang làm việc ở cơ sở GD có trẻ chuyên biệt.

  c) Bằng TN khác không thuộc các trường hợp nêu tại điểm a và b nhưng có Chứng chỉ/Chứng nhận lớp Nghiệp vụ giáo dục Mầm non (Phô tô công chứng).

  Cấp chứng nhận: với các trường hợp không đáp ứng được điều kiện tại mục 1.

 *** Nội dung khóa học: Lớp Bồi dưỡng kỹ năng giáo dục trẻ khuyết tật

 • Giáo dục trẻ khiếm thính (30 tiết)
 • Giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ (30 tiết)
 • Giáo dục trẻ khiếm thị (30 tiết)
 • Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ (30 tiết)
 • Giáo dục trẻ khuyết tật học tập (30 tiết)
 • Giáo dục trẻ tự kỷ (30 tiết)
 • Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật (30 tiết)
 • Thực tế giáo dục (30 tiết).
 • Thi cuối khóa (trực tuyến)
 • Hồ sơ nộp bao gồm:  
  1. Đơn đăng ký
  2. CMT hoặc CCCD phô tô công chứng
  3. Giấy khai sinh phô tô công chứng
  4. Bằng tốt nghiệp cao nhất (phô tô công chứng)
  5. 3 ảnh cỡ 3×4

 *** Nội dung khóa học: Can thiệp sớm, phát triển giao tiếp, ngôn ngữ, lời nói cho trẻ khuyết tật nghe nói:

 • Can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt (40 tiết)
 • Tiếng Việt ứng dụng trong đánh giá và can thiệp cho trẻ rối loạn ngôn ngữ và lời nói (50 tiết)
 • Đánh giá và can thiệp trẻ có rối loạn âm lời nói (70 tiết)
 • Đánh giá và can thiệp trẻ có rối loạn ngôn ngữ (70 tiết)
 • Giao tiếp tăng cường thay thế (AAC) (50 tiết)
 • Ngôn ngữ kí hiệu (40 tiết)
 • Thi cuối khóa (trực tuyến)
 • Hồ sơ nộp bao gồm:  
  1. Đơn đăng ký
  2. CMT hoặc CCCD phô tô công chứng
  3. Giấy khai sinh phô tô công chứng
  4. Bằng tốt nghiệp cao nhất (phô tô công chứng)
  5. 3 ảnh cỡ 3×4
  6. Giấy xác nhận theo yêu cầu bên dưới (với trường hợp không phải bằng Sư phạm)

  ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN CUỐI KHÓA HỌC:

  Cấp chứng chỉ khi HV có 1 trong các điều kiện sau:

  a) Có bằng tốt nghiệp: GDMN, Tiểu học, GD Đặc biệt.

  b) Bằng Tốt nghiệp các ngành Bác sĩ, Điều dưỡng, CTXH, Tâm lý học, Giáo dục học, Tâm lý giáo dục, Sư phạm khác không phải GDMN, Tiểu học, GD Đặc biệt (Toán, lý, hóa, sinh, sử địa….) thì cần thêm giấy xác nhận đang làm việc ở cơ sở GD có trẻ chuyên biệt.

  c) Bằng TN khác không thuộc các trường hợp nêu tại điểm a và b nhưng có Chứng chỉ/Chứng nhận lớp Nghiệp vụ giáo dục Mầm non (Phô tô công chứng).

  Cấp chứng nhận: với các trường hợp không đáp ứng được điều kiện tại mục 1.

Học viên có nhu cầu tham dự khóa học vui lòng liên hệ Hotline/zalo: 09 7878 4589 của trung tâm để biết thêm thông tin chi tiết về khóa học!

ƯU ĐÃI: GIẢM 100K HỌC PHÍ / 01 NGƯỜI KHI ĐĂNG KÝ NHÓM TRÊN 5 NGƯỜI!

Bình luận bài viết

Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
 • Người nhận : Cô Hảo
 • Điện thoại : 09 7878 4589
 • VP tuyển sinh tại Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
bg_image

Ngân hàng MB BANK

 • Số tài khoản : 09 7878 4589
 • Chủ tài khoản : PHAN THỊ BÍCH HẢO
 • Chi nhánh : HOÀI ĐỨC
bg_image
Vui lòng quét mã QR để thanh toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *