Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 8-2019 tại HCM

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 8-2019 tại HCM. Lớp học giờ hành chính các ngày trong tuần. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

TẠI  HỒ CHÍ MINH – THÁNG 8/2019

Số

TT

Lĩnh vực kiến thức

và tên chuyên đề

TS

tiết

Thời gian Giảng viên
* – Khai giảng;

– Sinh hoạt, tổ chức lớp học.

  8h00

22/8/2019

Lãnh đạo, Phòng ĐT
  NỘI DUNG BẮT BUỘC    
1 Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục 7 Ngày

24/8, 26/8

 

TS. Phan Minh Phụng

3 Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam 3
2 Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học 7
Hội thảo 1 (HV viết bài thu hoạch)
4 Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài 10 Ngày

22/8, 23/8

ThS. Mai Hoàng Sang
5 Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới 5
6 Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài
Hội thảo 2 (HV viết bài thu hoạch) 5
7 Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học 5 Ngày 27/8 ThS.Đoàn Thị Thùy Trang
8 Kỹ năng tư vấn du học 5
Hội thảo 3 (HV viết bài thu hoạch) Ngày 28/8
9 Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh 5
  NỘI DUNG TỰ CHỌN

(chọn 2 trong 4 bài)

ThS.Đoàn Thị Thùy Trang
Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế 5 Ngày 28/8
Phát triển giáo dục quốc tế
Hồ sơ tài chính và thị thực du học 5 Ngày 28/8
Giải quyết tranh chấp
  THI CUỐI KHÓA

(HV phải đạt 3 bài thu hoạch CĐ )

2 Chiều 29/8 ThS.Đoàn Thị Thùy Trang
BẾ GIẢNG (trao chứng chỉ)   TB sau Lãnh đạo Trường,

Các bộ phận có liên quan

 Ghi chú:

– Thời gian học:  Sáng từ 7g30; chiều từ 13g30;

– Liên hệ đăng ký học: Mrs. Bích Hảo – ĐT/Zalo: 09 7878 4589 – 09 0407 4589

– Theo dõi lịch học, danh sách, điểm trên web: https://tuyensinhcanuoc.com

– Học viên tham dự khóa học nộp hồ sơ gồm: 02 ảnh 3×4; 1 cmt công chứng hoặc bản sao GKS; 01 bằng tốt nghiệp công chứng