Danh sách lớp Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống ngày 25-8-2019

Thông báo danh sách lớp Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống ngày 25-8-2019. Thời gian học: Sáng 08h00-11h00; Chiều 13h30 -16h30. Cấp chứng nhận cuối khóa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH THAM DỰ LỚP
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG
Khai giảng ngày: 25/8/2019 (Học tại: Số 2 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)
TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Vũ Thị Xuân Hậu 07/06/1984 Nam Định
2 Trương Thị Hải Hòa 07/09/1988 Quảng Trị
3 Nguyễn Thị Hồng 29/08/1987 Hải Phòng
4 Lương Thị Hương 01/09/1981 Thanh Hóa
5 Nguyễn Thị Huyền 16/08/1991 Hải Dương
6 Hoàng Quốc Khánh 24/02/1987 Lạng Sơn
7 Hoàng Thị Khuê 10/10/1996 Hải Dương
8 Lãnh Đức Kiên 15/03/1986 Cao Bằng
9 Đào Xuân Linh 05/01/1978 Hưng Yên
10 Nghiêm Thị Luyến 14/05/1987 Hưng Yên
11 Trần Thị Hồng Ánh 06/08/1994 Hải Dương
12 Đinh Thị Sự 10/02/1989 Hà Nội
13 Nguyễn Thị Thơm 15/08/1979 Hưng Yên
14 Đinh Thị Hợp 20/04/1981 Cao Bằng
15 Mã Thị Hồng 02/06/1981 Cao Bằng