Danh sách lớp Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống ngày 25-8-2019

Đăng ký ngay

Thông báo danh sách lớp Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống ngày 25-8-2019. Thời gian học: Sáng 08h00-11h00; Chiều 13h30 -16h30. Cấp chứng nhận cuối khóa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH THAM DỰ LỚP
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG
Khai giảng ngày: 25/8/2019 (Học tại: Số 2 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)
TTHỌTÊNNGÀY SINHNƠI SINH
1Vũ Thị XuânHậu07/06/1984Nam Định
2Trương Thị HảiHòa07/09/1988Quảng Trị
3Nguyễn ThịHồng29/08/1987Hải Phòng
4Lương ThịHương01/09/1981Thanh Hóa
5Nguyễn ThịHuyền16/08/1991Hải Dương
6Hoàng QuốcKhánh24/02/1987Lạng Sơn
7Hoàng ThịKhuê10/10/1996Hải Dương
8Lãnh ĐứcKiên15/03/1986Cao Bằng
9Đào XuânLinh05/01/1978Hưng Yên
10Nghiêm ThịLuyến14/05/1987Hưng Yên
11Trần Thị HồngÁnh06/08/1994Hải Dương
12Đinh ThịSự10/02/1989Hà Nội
13Nguyễn ThịThơm15/08/1979Hưng Yên
14Đinh ThịHợp20/04/1981Cao Bằng
15Mã ThịHồng02/06/1981Cao Bằng

 

Bình luận bài viết