Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viên ĐH, CĐ

Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viên ĐH, CĐ. Thời gian học 02 tháng, học thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Cuối khóa học viên được cấp chứng chỉ theo QĐ BGD. 

LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

 

STT Học phần Số tín chỉ Lí thuyết Thảo luận, thực hành Tự học Thời gian Giảng viên
1. Tâm lý học đại cương 2 15 30 60 Ngày 22/6/2019

Còn 1 ngày nữa

TS. Nguyễn Thị Liên

 

2. Giáo dục học đại cương 3 30 30 90 Ngày 6/7/2019

Ngày 13/7/2019

Còn 1 ngày nữa

Đàm Thị Vân Anh

 

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 15 30 60 Ngày 7/7/2019

Ngày 14/7/2019

TS. Nguyễn Kim Dung

 

4. Nâng cao Chất lượng tự học 30 30 90 Ngày 20/7/2019

Ngày 21/7/2019

TS. Trần Thị Cẩm Tú

 

5. Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 10 10 30 Ngày 27/7/2019 PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn

 

6. Lí luận dạy học đại học 3 30 30 90 Ngày 3/8/2019

Ngày 4/8/2019

Ngày 10/8/2019

TS. Trần Thị Cẩm Tú

 

7. Đánh giá trong giáo dục 2 15 30 60 Ngày 17/8/2019

Ngày 18/8/2019

TS. Tăng Thị Thùy

 

Tâm lý học đại cương (tiếp) Ngày 24/8/2019 TS. Nguyễn Thị Liên
8. Tâm lí học dạy học đại học 1 10 10 30 Ngày 25/8/2019 TS. Nguyễn Thị Liên

 

9. Giáo dục ĐH Thế giới và Việt Nam 1 10 10 30 Đàm Thị Vân Anh

 

10. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học 2 15 30 60 TS. Phạm Thị Kim Anh

 

  Lịch thi hết học phần           Tháng 9

Hồ sơ đăng ký gồm: 2 ảnh 3×4, bằng tốt nghiệp phô tô công chứng, giấy khai sinh bản sao, đơn đăng ký (theo mẫu)

Nội dung chương trình chi tiết xem tại: https://tuyensinhcanuoc.com/dao-tao-nghiep-vu-su-pham-danh-cho-giang-vien-dh-cd.html