Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tại HN

Thông báo Lịch học lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tại HN. Thời gian học 1,5 tháng. Học thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

 LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TCCN

Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên
Giáo dục học nghề nghiệp 3 Ngày 6/7/2019

Còn 1 ngày

Đàm Thị Vân Anh

 

Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp 2 Ngày 7/7/2019 Nguyễn Duy Hải

 

Phương pháp và kĩ năng dạy học 4 Ngày 13/7/2019

Ngày 14/7/2019

Còn 1 ngày nữa

Phạm Thị Kim Anh

 

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2 Ngày 3/8/2019

Ngày 4/8/2019

Ngày 11/8/2019

Phạm Quang Huân

 

Tổ chức và quản lí quá trình dạy học 3
Giao tiếp và ứng xử sư phạm 2 Ngày 10/8/2019 Phan Trọng Ngọ

 

Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp 4 Ngày 17/8/2019

Ngày 18/8/2019

Phan Trọng Ngọ

 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 2 Ngày 24/8/2019 Nguyễn Duy Hải

 

Phương pháp và kĩ năng dạy học (tiếp) Ngày 25/8/2019 Phạm Thị Kim Anh

 

Giáo dục học nghề nghiệp (tiếp) 3 Ngày 31/8/2019 Đàm Thị Vân Anh

 

Thực tập sư phạm
      Thi tháng 9

Hồ sơ học: 2 Ảnh 3×4, Giấy khai sinh bản sao, Bằng tốt nghiệp phô tô công chứng, đơn đăng ký học (theo mẫu)

     

Chi tiết khóa học tại: https://tuyensinhcanuoc.com/dao-tao-nghiep-vu-su-pham-cho-giao-vien-trung-cap.html