Lịch thi lớp Nghiệp vụ sư phạm TCCN tháng 9-2019

Lịch thi tại Hà Nội lớp Nghiệp vụ sư phạm TCCN tháng 9-2019. Lớp học tổ chức thi ngày 07,08/9/2019. Thời gian thi sáng và chiều.

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

STT Thời gian Thời lượng Học phần
Buổi sáng – Ngày 7.9.2019 (thứ bẩy)
1 7h30 – 8h30 60 phút Giáo dục học nghề nghiệp
2 8h45 – 9h45 60 phút Giao tiếp và ứng xử sư phạm
3 10h00 – 11h00 60 phút Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Buổi chiều – Ngày 7.9.2019 (thứ bẩy)
4 13h30 – 15h00 90 phút Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp
5 15h15 – 16h45 90 phút Phương pháp và kĩ năng dạy học
Buổi sáng – Ngày 8.9.2019 (chủ nhật)
6 7h30 – 8h30 60 phút Tổ chức và quản lí quá trình dạy học
7 8h45 – 9h45 60 phút Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
8 10h00 – 11h00 60 phút Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp

Chú ý:

– Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút;

– Khi đi thi mang theo chứng minh thư gốc;

– Học viên còn thiếu hồ sơ bổ sung trước giờ thi.