Lịch thi lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên ĐH, CĐ tháng 9/2019

Lịch thi lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên ĐH, CĐ tháng 9/2019. Thời gian thi 02 ngày: 14, 15-09/2019. Ca thi cả sáng và chiều.

LỊCH THI HẾT MÔN

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

STT Thời gian Thời lượng Học phần
Buổi sáng – Ngày 14.9.2019 (thứ 7)
1 7h30 – 8h30 60 phút Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo
2 8h45 – 9h45 60 phút Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam
3 10h00 – 11h00 60 phút Tâm lí học dạy học đại học
Buổi chiều – Ngày 14.9.2019 (thứ 7)
4 13h30-15h00 90 phút Giáo dục học đại cương
5 15h15 – 16h45 90 phút Lí luận dạy học đại học
Buổi sáng – Ngày 15.9.2019 (chủ nhật)
6 7h30 – 8h30 60 phút Tâm lí học đại cương
7 8h45 – 9h45 60 phút Nâng cao chất lượng tự học
8 10h00 – 11h00 60 phút Phương pháp NCKH
Buổi chiều – Ngày 15.9.2019 (chủ nhật)
9 13h30-14h30 60 phút Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
10 14h45 – 15h45 60 phút Đánh giá trong giáo dục đại học

Chú ý:

– Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút;

– Khi đi thi mang theo chứng minh thư gốc;

– Học viên còn thiếu hồ sơ bổ sung trước giờ thi.