Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 3-2020

Lịch học lớp Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 3-2020. Lớp học giờ hành chính các ngày trong tuần. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có giá trị trên toàn quốc.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC THÁNG 3 – 2020

(Điều kiện bổ sung hồ sơ thành lập Công ty, Trung tâm Tư vấn du học – Xuất khẩu lao động và các dịch vụ liên quan)

XEM THÔNG BÁO MỞ LỚP =>TẠI ĐÂY

XEM MẪU CHỨNG CHỈ => TẠI ĐÂY

TT NỘI DUNG SỐ TIẾT NGÀY HỌC
1 Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục 7 16,17/3
2 Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam 3
3 Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học 7
HỘI THẢO 1 (Học viên viết bài thu hoạch) 3
4 Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài 10 18,19/3
5 Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới 5
6 Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài
HỘI THẢO 2 (Học viên viết bài thu hoạch) 5
7 Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học 5 20,21,22/3
8 Kỹ năng tư vấn du học 5
HỘI THẢO 3 (Học viên viết bài thu hoạch)
9 Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh 5
10 Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế 5
11 Phát triển giáo dục quốc tế
12 Hồ sơ tài chính và thị thực du học 5
13 Giải quyết tranh chấp
THI CUỐI KHÓA 22/03/2020

Ghi chú:

– Thời gian học:  Sáng từ 08h00-11h00; chiều từ 13h30-16h30;

– Liên hệ đăng ký học: Mrs. Bích Hảo – ĐT/Zalo: 09 7878 4589 – 024 6296 8515

– Theo dõi lịch học, danh sách, điểm trên web: https://tuyensinhcanuoc.com