Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng ngắn hạn – cấp chứng chỉ, chứng nhận

Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng ngắn hạn – cấp chứng chỉ, chứng nhận

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

Trường Đại học sư phạm Hà Nội liên kết với Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm thông báo tuyển sinh các lớp cấp Chứng chỉ, Chứng nhận bồi dưỡng ngắn hạn như sau:

I. CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ

1.1. Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học

1.1.1. Đối tượng tuyển sinh:

 • Giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng chư­a qua đào tạo nghiệp vụ s­ư phạm .
 • Những ngư­ời có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng.
 • Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nư­ớc, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trư­ờng đại học, cao đẳng.
 • Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các tr­ường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng.

1.1.2. Chương trình đào tạo: 20 tín chỉ.

1.2. Nghiệp vụ Quản lý giáo dục

Tuyển sinh 6 chương trình bồi dưỡng:

 • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non
 • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông
 • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung tâm giáo dục thường xuyên
 • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Trung cấp chuyên nghiệp
 • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường cao đẳng, đại học
 • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Sở/Phòng Giáo dục và đào tạo

1.2.1. Đối tượng tuyển sinh:

Cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, các trường phổ thông, trung tâm GDTX, các trường Trung cấp chuyên nghiệp; cán bộ quản lý sở giáo dục và đào tạo, phòng cở sở giáo dục đại học, cao đẳng; cán bộ quản lý sở/phòng giáo dục và đào tạo; công chức, viên chức dự nguồn đã được quy hoạch.

1.2.2. Chương trình đào tạo:  360 tiết/1chương trình.

1.3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân

 • Đối tượng tuyển sinh: Giáo viên dang giảng dạy môn Giáo dục công dân trong các trường THCS và THPT chưa được đào tạo chuẩn hóa.
 • Chương trình đào tạo:  200 tiết.

1.4. Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập:

1.4.1. Đối tượng tuyển sinh:

 • Giảng viên của các trường/khoa sư phạm.
 • Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng sư phạm có nhu cầu bồi dưỡng để trở thành giảng viên giảng dạy học phần giáo dục hòa nhập.
 • Cán bộ đang làm việc ở các cơ quan nghiên cứu đã tốt nghiệp các trường đại học sư phạm có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng các học phần giáo dục hòa nhập tại trường đại học, cao đẳng.

1.4.2. Chương trình đào tạo: 345 tiết.

1.5. Công nghệ thiết bị trường học

1.5.1. Đối tượng tuyển sinh:

 • Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, THCS, THPT)
 • Người đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đằng, trung cấp chuyên nghiệp có nhu cầu làm công tác thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

1.5.2. Chương trình đào tạo:  Cấp Tiểu học: 152 tiết; Cấp THCS/THPT: 192 tiết

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG NHẬN

2.1. Hệ thống các chuyên đề bồi dưỡng chung cho mọi đối tượng

TT

Tên chuyên đề

Số tiết

1Phát triển chương trình nhà trường30
2Dạy học theo chủ đề liên môn30
3Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh30
4Kỹ năng xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng tích hợp cho giáo viên các cấp học30
5Kỹ năng thu thập, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng theo hướng dạy học tích cực30
6Đánh giá năng lực học sinh45
7Kỹ năng xác định đề tài, xây dựng đề cương và tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục45
8Kỹ năng lắp đặt, quản lý, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị dùng chung trong nhà trường phổ thông30
9Kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học hiện đại30
10Khai thác thiết bị tài nguyên số trong dạy học45
11Sử dụng WEB 2.0 trong dạy học ở trường phổ thông30
12Kỹ năng soạn thảo bài giảng điện tử45
13Phương ngữ và cách khắc phục lỗi phương ngữ  trong trường phổ thông30
14Kỹ năng soạn thảo văn bản45
15Kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp30
16Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh các cấp học45
17Kỹ năng xác định các trở ngại và cách khắc phục các trở ngại trong học tập cho học sinh30
18Phương pháp giáo dục giá trị sống cho tuổi vị thanh niên giúp gặt hái sự thành công học đường và thành công trong cuộc sống45
19Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp học30
20Công tác thư viện trường học45
21Kỹ năng tổ chức nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm trong quản lý giáo dục45
22Bồi dưỡng về kiểm tra, thanh tra giáo dục45
23Xây dựng văn hóa trường học và kỹ năng lãnh đạo quản lý nhà trường thành công45

2.2. Bồi dưỡng cho giáo viên Tiểu học

2.2.1. Tên chuyên đề

TTTên chuyên đềSố tiết
1Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt ở tiểu học45
2Phương pháp nâng cao kiến thức, kĩ năng Tiếng Việt ở tiểu học45
3Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ở tiểu học45
4Xây dựng nội dung dạy học môn Toán (cho học sinh học bán trú)45
5Phương pháp nghiên cứu tâm lý học sinh tiểu học60
6Tổ chức dạy học tích cực theo mô hình trường học mới ở Việt Nam (VNEN)45
7Sử dụng thiết bị giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong dạy học ở Tiểu học60
8Bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học45
9Đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học tiểu học45
10Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học45
11Thực hành thiết kế các dạng bài tập Toán và đề kiểm tra môn toán ở tiểu học45
12Phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh tiểu học giúp gặt hái sự thành công học đường45
13Thực hành, sử dụng thiết kế và bảo quản thiết bị dạy học trong các trường tiểu học45

2.2.2. Đối tượng tuyển sinh

Cán bộ, giáo viên các trường tiểu học, các phòng/ban chuyên môn thuộc phòng/sở Giáo dục và đào tạo. Sinh viên chuyên ngành Tiểu học và các đối tượng có nhu cầu nâng cao kiến thức chuyên môn về giáo dục tiểu học.

2.3. Bồi dưỡng cho giáo viên Mầm non

2.3.1. Tên chuyên đề

TT

Tên chuyên đề

Số tiết

1Chuyên đề Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về thức ăn và dinh dưỡng cho trẻ mầm non45
2Bồi dưỡng nâng cao sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng Toán học cho trẻ45
3Tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với Toán học ở trường mầm non45
4Giáo dục tích hợp ở bậc mầm non45
5Sửa chính âm, chính tả cho giáo viên mầm non và phương pháp sửa lỗi phát âm cho trẻ45
6Bồi dưỡng Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non45
7Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non45
8Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non45
9Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non45
10Phát triển khả năng tiền đọc viết tuổi mầm non45
11Hướng dẫn phát triển ngôn ngữ theo hướng tích hợp ở trường mầm non45
12Hướng dẫn cách tổ chức hoạt động làm quen tác phẩm văn học thông qua giáo dục tích hợp ở trường mầm non45
13Hướng dẫn tổ chức lễ hội ở trường mầm non45
14Phương pháp hình thành kỹ năng vận động cho trẻ mầm non45
15Phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mầm non45
16Sử dụng nghệ thuật tạo hình truyền thống trong giáo dục mầm non45
17 Sử dụng nghệ thuật tạo hình theo hướng phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ45
18Khai thác nghệ thuật xếp dán tranh trong giáo dục mầm non45
19Kỹ năng thiết kế và làm đồ chơi – đồ dùng dạy học theo hướng giáo dục tích hợp45
20Phát hiện rối nhiễu tâm lý của trẻ mầm non và hướng xử lý45
21Thực hành các bài hát theo các chuyên đề giáo dục45
22Ứng dụng đàn phím điện tử trong các hoạt động âm nhạc ở trường mầm non45

2.3.2. Đối tượng tuyển sinh

Cán bộ, giáo viên các trường mầm non, các phòng/ban chuyên môn thuộc phòng/sở Giáo dục và đào tạo. Sinh viên chuyên ngành Mầm non và các đối tượng có nhu cầu nâng cao kiến thức chuyên môn về giáo dục mầm non.

III. ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP: Tại Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm Quốc Gia

IV. KINH PHÍ ĐÀO TẠO:  Theo quy định của Trường ĐHSP Hà Nội.

V. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:  Thứ 7, chủ nhật hàng tuần

[google_referrer_checker]

Bình luận bài viết

Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
 • Người nhận : Cô Hảo
 • Điện thoại : 09 7878 4589
 • VP tuyển sinh tại Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
bg_image

Ngân hàng MB BANK

 • Số tài khoản : 09 7878 4589
 • Chủ tài khoản : PHAN THỊ BÍCH HẢO
 • Chi nhánh : HOÀI ĐỨC
bg_image
Vui lòng quét mã QR để thanh toán