Thông báo mở các lớp ngắn hạn năm 2016

Thông báo mở các lớp ngắn hạn năm 2016: Đạo diễn phim – truyền hình, Dựng phim – kỹ xảo truyền hình, quay phim chuyên nghiệp, phát thanh viên & MC, biên tập – biên kịch, tạo hình và dựng phim, kỹ thuật âm thanh, sân khấu…

Ngắn hạn
Ngắn hạn

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH II

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP NGẮN HẠN

Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm Quốc Gia liên kết với trường Cao đẳng phát thanh – truyền hình II thông báo mở các lớp đào tạo ngắn hạn, cụ thể các chương trình như sau:

– Học viên sẽ được thực hành trên hệ thống thiết bị hiện đại, chuyên dụng trong ngành Phát thanh – Truyền hình khi tham gia khóa học;

– Giảng viên: đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm công tác tại các Đài Truyền hình, công ty quảng cáo, truyền thông …

– Địa điểm học: Trung tâm Nghiệp vụ Sư phạm Quốc Gia;

– Khai giảng: 15 hàng tháng.

 

STT

 

NỘI DUNG CÁC LỚP

 

THỜI GIAN

 

HỌC PHÍ (VNĐ)

1 Đạo diễn phim – truyền hình 6 tháng 12.000.000
2 Dựng phim – Kỹ xảo truyền hình 3 tháng 5.000.000
3 Quay phim chuyên nghiệp 3 tháng 5.000.000
4 Phát thanh viên & MC 3 tháng 4.000.000
5 Biên tập – Biên kịch 3 tháng 4.000.000
6 Tạo hình và dựng phim với 3Ds max 3 tháng 5.000.000
7 Tạo hình và dựng phim với Maya 3 tháng 5.000.000
8 Tạo hình và dựng phim với Cinema 4D 3 tháng 5.000.000
9 Kỹ thuật âm  thanh phòng thu – sân khấu – âm thanh trong phim 3 tháng 10.000.000
10 Kỹ thuật làm hình hiệu các chương trình truyền hình 3 tháng 5.000.000
11 Công tác phát ngôn và kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí 1 tháng 2.000.000

Học viên vui lòng liên hệ với trung tâm để biết thông tin chính xác về các khóa học.

NHẬN ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU