Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính

Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên và Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ 

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

XEM => LỊCH KHAI GIẢNG

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

 

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương.

I. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên

1. Mục đích:

–  Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.

– Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

– Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.

2. Nội dung học:

Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng tham gia khóa học:

Cán  bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có mã ngạch 01- 003 và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.

4. Địa điểm tổ chức khóa học:

Tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và các tỉnh có nhu cầu.

5. Văn bằng chứng chỉ:

Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.

(Mẫu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên)

 

(Mẫu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính)

 

6. Học phí: 3.000.000 đ

7. Thời gian đào tạo: 1,5 tháng

II. Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính

1. Mục đích:

–  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

– Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

– Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

2. Nội dung học:

Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng tham gia khóa học:

Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 4.0 trở lên; cán bộ, công chức,  viên chức có ít nhất 9 năm giữ ngạch chuyên viên và các đối tượng khác co nhu cầu tham dự khóa học.

4. Địa điểm tổ chức khóa học:

Tại Hà Nội và các tỉnh có nhu cầu.

5. Văn bằng chứng chỉ:

Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.

6. Học phí: 3.200.000 đ

7. Thời gian đào tạo: 1,5 tháng

NHẬN ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG

 Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính.

PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ

KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

 STT Tên chuyên đềvà các hoạt động đào tạo khác Ghi chú
Phần I. Kiến thức chung
1 CĐ 1: Nhà nước trong hệ thống chính trịCĐ 2: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 8 
2 CĐ 3: Công vụ, công chứcCĐ 4: Đạo đức công vụ 8 
3 CĐ 5: Thủ tục hành chính nhà nướcCĐ 6: Cải cách hành chính nhà nước 8 
4 CĐ 7: Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước 8 
5 CĐ 8: Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 8   
6 CĐ 9: Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương 4   
7 Ôn tập, kiểm tra (lần 1) 4
Phần II. Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ
8 CĐ 1: Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 8 
9 CĐ 2: Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam 8
10 Ôn tập, kiểm tra (lần 2) 4
Phần III. Các kỹ năng
11 CĐ 1: Quản lý thời gianCĐ 2: Kỹ năng làm việc nhóm 8
12 CĐ 3: Kỹ năng giao tiếp  4  
13 CĐ 4: Quản lý hồ sơ 8
14  CĐ 5: Kỹ năng soạn thảo văn bảnCĐ 6: Kỹ năng viết báo cáo 8  
15 CĐ 7: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin 8  
16 Ôn tập kiểm tra (lần 3) 4  
17 Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống 4
18 Thu nộp tiểu luận tình huốngHọp tổ, ban cán sự lớp, nộp báo cáo 4
Bế giảng lớp học


PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ

KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Ngày học Tên chuyên đềvà các hoạt động đào tạo khác Ghi chú
PHẦN I. NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1 CĐ 1:Lý luận về hành chính nhà nướcCĐ 2: Pháp luật trong hành chính nhà nước 8
2 CĐ 3: Quyết định hành chính nhà nướcCĐ 4: Tổng quan về chính sách công 8 
3 CĐ 5: Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước 8 
4 Ôn tập và Kiểm tra (lần 1) 4
5 CĐ 6 : Quản lý tài chính côngCĐ 7: Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công 8 
6 CĐ 8:  Chính phủ điện tử 8   
7 CĐ 9: Văn hóa công sởCĐ 10: Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ 8 
8 Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phươngChuyên đề Báo cáo: Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương 8   
9 Ôn tập và Kiểm tra (lần 2) 4
PHẦN II. KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ
10 CĐ 1: Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ 8 
11 CĐ 2: Chuyên đề Báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/ lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam 4
PHẦN III. CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN
12 CĐ 1: Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chứcCĐ 2: Kỹ năng thuyết trình 8 
13 CĐ 3: Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họpCĐ 4: Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 8 
14 CĐ 5: Kỹ năng phân tích công việcCĐ 6: Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ 8
15 Ôn tập và kiểm tra (lần 3) 4  
PHẦN IV. ĐI THỰC TẾ VÀ VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
16 Đi thực tế 8
17 Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa 4
Viết tiểu luận cuối khóa
18 Thu nộp tiểu luận tình huốngHọp tổ, ban cán sự lớp, nộp báo cáo
Bế giảng và phát chứng chỉ

-->