Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K08

Học viên kiểm tra kỹ lại thông tin: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh. Nếu có sai sót vui lòng coment ngay phía dưới để trung tâm sửa đổi.

Note:  Thông tin trên là thông tin in lên chứng chỉ của học viên. 

 

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GT NƠI SINH ẢNH PHIẾUĐ/ KÝ CMT GIẤY KS BẰNG ĐH
1 Bùi Hoàng Anh 10/03/1991 Nữ Hòa Bình x x x x x
2 Nguyễn Thị Mai Anh 18/07/1992 Nữ Tp. Vinh          
3 Đỗ Việt Anh 23/06/1979 Nam Thái Nguyên x x x x x
4 Nguyễn Thị Bích 05/10/1988 Nữ Hà Nội x x x x x
5 Phạm Thanh Bình 01/02/1985 Nam Hà Nội x x x x x
6 Trần Thị Kim Cúc 11/11/1990 Nữ Hà Nội x x x x x
7 Nguyễn Minh Châu 07/05/1988 Nữ Hà Nam x x x x x
8 Phạm Thị Hải Dịu 05/05/1987 Nữ            
9 Nguyễn Ngọc Duệ 31/10/1987   Nghệ An          
10 Nguyễn Thị Dung   Nữ            
11 Hoàng Anh Dũng 09/05/1984 Nam Hà Nội x x x x x
12 Nguyễn Văn Dương 07/08/1986 Nam Bắc Ninh x x x x x
13 Nguyễn Trà Giang 26/08/1991 Nữ Phú Thọ x x x x x
14 Phan Hương Giang 03/08/1990 Nữ Hà Nội x x x x x
15 Nguyễn Hương Giang 23/07/1990 Nữ Thái Bình x   x x x
16 Hạ Thị Hương Giang 28/04/1991 Nữ Bắc Ninh x x x x x
17 Nguyễn Thu 21/08/1986 Nữ Hưng Yên x x x x x
18 Vũ Thị Hồng Hạnh 08/01/1984 Nữ Hà Nội x x x x x
19 Đặng Thị Hạnh 10/10/1991 Nữ Hà Tĩnh x x x x x
20 Nguyễn Thị Hạnh 24/02/1990 Nữ Nam Định x x x x x
21 Nguyễn Thị Thanh Hằng 24/10/1992 Nữ Hà Nội x x x x x
22 Nguyễn Thu Hằng 28/05/1989 Nữ Hà Nội x x x x x
23 Trương Thị Thúy Hằng 29/06/1991 Nữ Quảng Ngãi x x x x x
24 Nguyễn Thị Thúy Hằng 09/01/1984 Nữ Quảng Ninh x x x   x
25 Trương Thị Thu Hằng 02/03/1991 Nữ Hà Nội x x   x x
26 Trần Diễm Hằng 10/09/1987 Nữ Thái Bình x x x x x
27 Lê Xuân Hậu 12/03/1989 Nam Hải Dương x x x x x
28 Trần Thanh Hiếu 06/03/1992 Nữ Lạng Sơn x x x x x
29 Nguyễn Hồng Hoan 20/04/1973 Nữ Lào Cai x   x    
30 Phạm Thị Kim Hoàn 05/05/1985 Nữ Hà Nội x x x x x
31 Cấn Ngọc Hoàng 28/05/1986 Nam Phú Thọ          
32 Đỗ Thị Ánh Hồng 22/02/1989 Nữ Thái Nguyên x x x x x
33 Đào Minh Huấn 19/08/1984 Nam Thanh Hóa x x x x x
34 Lưu Thị Thanh Huế 28/09/1992 Nữ Thái Bình          
35 Lê Xuân Huy 21/12/1990 Nam Phú Thọ x x x x x
36 Nguyễn Thị Huyền 07/12/1991 Nữ Thanh Hóa x x x x  
37 Tạ Thị Huyền 12/10/1991 Nữ Hà Nội   x x    
38 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20/07/1989 Nữ Hà Nội x x x x x
39 Đinh Việt Hưng 18/12/1973 Nam Hà Nội x x x x x
40 Lê Thị Hương 08/12/1990 Nữ Nghệ An x x x x x
41 Nguyễn Thị Hương 02/09/1979 Nữ Hải Dương x x x x x
42 Vũ Thị Hường 22/04/1992 Nữ Nghệ An x x x   x
43 Phạm Quang Khởi 26/09/1989 Nam Thái Bình x x x x x
44 Trịnh Thị Lan 19/10/1990 Nữ Thanh Hóa x x x x x
45 Đỗ Viết 28/06/1990 Nam Nam Định x x x x x
46 Đặng Thanh Lệ 20/08/1990 Nam Quảng Bình x x x x x
47 Nguyễn Phan Diệu Linh 10/10/1991 Nữ Hà Nội x x x x x
48 Đỗ Diệu Linh 09/10/1991 Nữ Hà Nội x x x x x
49 Hà Ngọc Linh 16/10/1990 Nữ Bắc Giang          
50 Nguyễn Văn Luyến 01/11/1980 Nam Hà Nội x x x x x
51 Nguyễn Thị Mai 05/01/1988 Nữ Bắc Ninh x x x x x
52 Nghiêm Thị Mây 27/05/1988 Nữ Hà Nội x   x x x
53 Trần Thị Nga 07/08/1992 Nữ Hà Nội x x x x x
54 Nguyễn Thị Nga 12/09/1990 Nữ Vĩnh Phúc x x x x x
55 Trương Kim Ngân 13/09/1983 Nữ Hà Nội     x x  
56 Đinh Văn Nghĩa 01/05/1989 Nam Hưng Yên x x x x x
57 Hồ Bích Ngọc 02/01/1989 Nữ Hà Nội x x x x x
58 Nguyễn Thị Diệp Ngọc 17/01/1985 Nữ Hải Dương          
59 Phạm Sỹ Nguyên 15/04/1990 Nam Đăk Lăk x x x x x
60 Trịnh Thị Nhị 10/03/1978 Nữ Hưng Yên x x x x x
61 Phùng Thị Tuyết Nhung 20/06/1992 Nữ Vĩnh Phú x x x x x
62 Nguyễn Ngọc Phan 14/03/1991 Nam Hà Nội x x x x  
63 Nguyễn Hồng Phương 17/08/1989 Nữ Hà Nội x x x x  
64 Lê Hà Phương   Nữ            
65 Lê Văn Quốc 04/12/1984 Nam Nam Định x x x x x
66 Dương Văn Quý 13/05/1987 Nam Thanh Hóa x x x x x
67 Nguyễn Văn Sơn 15/01/1990 Nam Hà Nội          
68 Đào Thị Tâm 02/03/1992 Nữ Bắc Ninh x x x x x
69 Nguyễn Trung Tiến 11/09/1984 Nam Thanh Hóa x x x x x
70 Đào Văn Tiến 06/02/1982 Nam Yên Bái x x x x x
71 Mai Ngọc 18/11/1988 Nữ Hà Nội x x x x x
72 Nguyễn Anh Tuấn 07/11/1988 Nam Quảng Bình x x x x x
73 Hồ Tùng 30/05/1991 Nam Hà Nội x x x x  
74 Nguyễn Thị Tuyến 09/09/1991 Nữ Vĩnh Phúc x x x   x
75 Vũ Thị Ánh Tuyết 16/11/1983 Nữ Thái Bình x   x   x
76 Trần Nho Thái 28/07/1986 Nam Hà Nội x     x x
77 Hà Thị Phương Thanh 10/07/1991 Nữ Phú Thọ x x x x x
78 Trần Thị Thanh 08/04/1983 Nữ Hải Dương x x x x x
79 Lương Thị Thoa 12/04/1991 Nữ Hà Nội x x x x x
80 Bùi Thị Huyền Thu 17/11/1991 Nữ Thái Bình x x x x x
81 Đỗ Thị Thúy 02/02/1990 Nữ Thái Bình   x x x x
82 Lê Hồng Minh Thư 11/11/1990 Nữ Nghệ An          
83 Phùng Thị Huyền Thương 18/03/1988 Nữ Vĩnh Phú          
84 Đỗ Thị Thương 23/12/1992 Nữ Quảng Ninh          
85 Đoàn Thúy Trang 02/12/1989 Nữ Hà Nội x x x x x
86 Lưu Công Trí 18/09/1987 Nam Phú Thọ x x x x x
87 Đỗ Đình Trung 29/06/1979 Nam Nam Định x x x x x
88 Vũ Thị Tố Uyên 24/10/1980 Nữ Quảng Ninh x x x x x
89 Khuất Thị Vang 19/09/1989 Nữ Hà Nội x x x x x
90 Trần Thị Vân 02/09/1991 Nữ Hà Nam x x x x x
91 Phùng Thị Vân 25/11/1989 Nữ Hà Nội          
92 Đặng Anh 19/06/1984 Nam Hà Nội x x x x x
93 Vũ Bá Yên 08/07/1980 Nam Bắc Ninh x x x x x
94 Phùng Thị Hồng Ngân 02/02/1991 Nữ Hà Nội          
95 Nguyễn Thế Huyên 24/08/1984 Nam Nam Định x x x x x
96 Trần Ngọc Minh 15/10/1990   Vĩnh Phúc x   x    

8 thoughts on “Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K08

-->