Lịch thi, phòng thi, số báo danh lớp Giảng viên K07

Lịch thi, phòng thi, số báo danh lớp Giảng viên K07

==>  LỊCH THI

==> PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH

Học viên kiểm tra kỹ lại thông tin cá nhân gồm: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính. Nếu có sai sót vui lòng coment ngay phía dưới để trung tâm chỉnh sửa

Khi đi thi học viên mang theo chứng minh thư gốc để được vào phòng thi.

Bình luận bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.